Muži sa poisťujú o niečo viac v porovnaní so ženami

12.3.2012

BRATISLAVA 12. marca (WEBNOVINY) – Muži sa poisťujú o niečo viac v porovnaní so ženami. „Tento pomer je rádovo 60 % ku 40 % v prospech mužov,“ povedala produktová manažérka ING Životnej poisťovne Petra Mušková. Nadpolovičný pomer poisťovania mužov eviduje aj poisťovňa Kooperativa a Allianz.

Podľa vyjadrení poisťovne Generali sa ženy v porovnaní s mužmi správajú konzervatívnejšie pri investičnom poistení a menej riskujú. Firma zaznamenala v investičnom poistení mierny štvorpercentný medziročný nárast podielu mužov, čo potvrdzuje konzervatívnosť a opatrnosť žien v oblasti investícií v čase krízy. Poisťovňa Allianz evidovala takmer 55-percentný podiel mužov v investičnom poistení a v Kooperative bol podiel mužov takmer 53 %.

V ING Životnej poisťovni je prevaha mužov s podielom investičných produktov 55 %. I keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že muži sú viac orientovaní na riziko ako ženy, a preto budú vo väčšej miere uprednostňovať investičné produkty, analýza portfólia produktov ING Životnej poisťovne to podľa Muškovej až tak jednoznačne nepotvrdzuje.

Trend väčšej opatrnosti žien pri životnom poistení v porovnaní s mužmi je najevidentnejší v prístupe k rizikám. „Ženy sú vo všeobecnosti opatrnejšie, čo môže súvisieť s rolou matky a naopak muži sa často bezhlavo vrhajú do rôznych nebezpečných situácií. Ženy majú v úrazovom poistení 40-percentný podiel poistných zmlúv v porovnaní so 60-percentným podielom mužov, u ktorých je pravdepodobnosť úrazu štatisticky vyššia,“ uviedol vrchný riaditeľ Úseku životného poistenia v spoločnosti Generali Branislav Jendroľ. Poisťovňa Allianz evidovala v rámci úrazového poistenia podiel mužov 55,3 %.