Mzdy a personalistika, termíny a povinnosti

BRATISLAVA 26. februára (WBN/PR) – Spracovanie miezd nie je iba samotný výpočet mzdy a vyplatenie mzdy zamestnancovi. So spracovaním miezd sú spojené aj mnohé ďalšie povinnosti, ktoré je potrebné správne a včas zabezpečiť.

Jednotlivé povinnosti spojené s výpočtom mzdy by sme mohli rozdeliť na 4 základné okruhy:
– Povinnosti pri prijatí zamestnanca
– Povinnosti pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca
– Povinnosti pri mesačnom spracovaní miezd
– Povinnosti pri ročnej uzávierka

Pri prijatí zamestnanca nesmiete zabudnúť s ním podpísať pracovnú zmluvu, prihlásiť ho do Sociálnej poisťovne, prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne, zabezpečiť podpísanie vyhlásenia k dani, vykonať zaškolenie BOZP a pod.
Pri ukončení pracovného pomeru je zasa potrebné zamestnanca odhlásiť zo Sociálnej poisťovne aj príslušnej zdravotnej poisťovne, vystaviť mu potvrdenie o príjme, zápočtový list atď.

Pri pravidelnom mesačnom spracovaní miezd musíte po výpočte mzdy zabezpečiť odovzdanie výkazov na sociálne poistenie, výkazov na zdravotné poistenie, odovzdanie mesačného daňového prehľadu, uhradiť mzdy, odvody a dane.

Po skončení roka Vás čaká najmä ročné zúčtovanie dane a v minulosti to bolo aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Zavedením posledných legislatívnych zmien platných od 1.1.2013 pribudli povinnosti nové, ktoré sa týkajú najmä dohodárov.

Na spracovanie všetkých potrebných výkazov a výstupov existuje množstvo kvalitných programov pre mzdy a personalistiku. Ideálnym riešením je využiť online službu Mzdy a personalistika od Humanet, ktorá Vám okrem správneho výpočtu mzdy a generovania potrebných výstupov uľahčí sledovanie jednotlivých termínov. Mzdy a personalistika Humanet Vám prehľadne zobrazujú Vaše povinnosti aj s dátumami vypočítanými presne podľa Vášho výplatného termínu.

Okrem toho máte v službe Humanet dostupného aj mzdového a účtovného poradcu, kde nájdete súpis jednotlivých pravidelných aj nepravidelných povinností spojených so spracovaním miezd a personalistiky, pričom u každej informácie je odkaz na príslušný zákon, ktorý danú povinnosť stanovuje.

Mzdy a personalistika Humanet nie sú klasický mzdový program. Je to online program pre mzdy a personalistiku, ktorý Vám vďaka tejto online koncepcii poskytne ďalšiu obrovskú výhodu. Nemusíte nikdy nič sťahovať, inštalovať ani aktualizovať alebo zálohovať. Vždy máte istotu, že pracujete s najnovšou verziou a aktuálnou legislatívou a k svojím údajom sa dostanete kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...