Na antidiskriminačnú reguláciu v poistení doplatia klienti

26.10.2012

BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) – So zákazom diskriminácie na základe pohlavia v poistkách sa komerčné poisťovne v rámci svojich systémov vyrovnajú, no ten, kto na to doplatí, bude podľa poisťovní klient. Riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková si myslí, že zmeny viac pocítia ženy. Ako doplnila riaditeľka odboru manažmentu produktov z poisťovne Allianz Andrea Leskovská, ženy budú zrejme viac znevýhodnené, ale nejde automaticky generalizovať, že budú všetky ženy platiť viac než muži. V rámci rizík smrť a úraz budú ženy podľa nej platiť viac než muži. Pripoistenie kritických chorôb pre ženy zdražie a mužom zlacnie, no napríklad poistenie denného odškodného pre pobyt v nemocnici pre ženy zlacnie a mužom zdražie. Podľa riaditeľa odboru riadenia vzťahov so zákazníkmi poisťovne Allianz Filipa Víteka sa v skladbe jednotlivých poistení prejavujú pomerne silné rozdiely v potrebách jednotlivých pohlaví. Kým muži sa viac poisťujú pripoisteniami proti úmrtiu a tarifami, ktoré slúžia na krytie úverov, ženy naopak vo väčšej miere požadujú na svojich poistkách krytie pre prípad kritických chorôb alebo chirurgických zákrokov. Zároveň platí, že vo všetkých produktoch životného poistenia dospelých osôb si muži dojednávajú vyššie poistné krytie ako ženy. Výška poistného krytia pre niektoré druhy rizík je podľa Víteka nezriedka aj o 20 % vyššia u mužov ako u žien. Súčasná finančná kríza, nové regulačné opatrenia ako Solvency II a zavádzanie nových antidiskriminačných smerníc zo strany EÚ predstavujú test sily a odolnosti životného poistenia. Zjednotenie cien v rámci pohlaví bude povinné od 21. decembra tohto roka. Podľa Žákovej je v legislatívnom procese ďalšia smernica, a to zákaz určovania cien poistiek na základe veku a telesného postihnutia. To by podľa nej znamenalo nemožnosť objektívne vyjadriť mieru rizika jednotlivých rizikových skupín poistených, keďže žiadne ďalšie alternatívne faktory by už neboli k dispozícii alebo ich použitie by nebolo adekvátne. Väčšina produktov poistenia osôb sa podľa Žákovej stratí z trhu a v lepšom prípade budú tieto produkty síce v ponuke, ale budú drahé a nebudú odrážať realitu, resp. skutočné riziká poistených osôb. Vzhľadom na to, že poistenie je dobrovoľné, ľudia o neho nebudú mať záujem.