Na nájomné byty štát pridá, bude sa aj viac zatepľovať

BRATISLAVA 3. januára (WEBNOVINY) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) má na podporu projektov v tomto roku vyčlenených celkovo 164 mil. eur, čo je o 15 % viac ako vlani.

Peniaze plánuje použiť najmä na podporu výstavby nájomných bytov, na ktorú je pripravených 74 mil. eur. Na obnovu a zatepľovanie budov by malo ísť 60,5 mil. eur.

Investície do týchto oblastí sa podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pozitívne prejavia hlavne v znižovaní spotreby tepla na vykurovanie. Rozpočtovanými prostriedkami sa zabezpečí udržanie pracovných miest v odvetví stavebníctva v jednotlivých regiónoch Slovenska, podporí sa výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15 tis. bytových jednotiek.

Zateplenie aj za európske peniaze

Fond v minulom roku podporil z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo na podporu bývania použil viac ako 143 mil. eur. Hospodárenie fondu skončilo s prebytkom 19 mil. eur, o ktoré je navýšený rozpočet fondu na rok 2013.

„Novinkou v roku 2013 je možnosť použiť na zatepľovanie bytových domov v mestách a obciach aj prostriedky Európskej únie. Z Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj bude poskytnutých na tento účel 11,5 mil. eur. Aby bolo možné realizovať túto zmenu, bolo potrebné ŠFRB pretransformovať na finančnú inštitúciu,“ informoval vo štvrtok agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa.

Zámerom ministerstva dopravy v budúcnosti je zatraktívnenie výstavby nájomných bytov pre súkromných podnikateľov. Doteraz stavali nájomné byty financované s podporou z fondu rozvoja bývania v kombinácii s dotáciou z ministerstva len samosprávy, nakoľko sú tieto byty určené sociálne slabším skupinám.

Stavbu nájomných bytov ponúknu súkromníkom

Možnosť poskytnúť úver aj súkromnému sektoru na nájomné byty podľa ministerstva overí reálny záujem trhu o takýto segment a záujem súkromného sektoru o tento typ aktivity. „Keďže ide o oblasť, ktorá nemá na Slovensku žiadnu tradíciu, ide o prvé opatrné kroky. Je zrejmé, že reálne výsledky sa odzrkadlia až o niekoľko rokov,“ dodal Kóňa.

V súčasnosti aj ŠFRB pociťuje dôsledky hospodárskej krízy, ktoré sa v jeho prípade prejavujú v náraste problémových úverov. Aktuálne fond eviduje približne 1 500 úverov, ktoré majú viac ako tri splátky v omeškaní. Preto chce do budúcnosti nastaviť pravidlá poskytovanie podpory tak, aby bolo možné čo najlepšie posúdiť riziko návratnosti.

„Chceme umožniť posudzovateľom podpôr vstup do Univerzálneho registra Plus SR, kde sú komplexné informácie o žiadateľoch podpory,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. Fond pripraví návrh systémových opatrení na monitorovanie rizika návratnosti úverov a analýzu delikvencie úverov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...