Na obranu pôjde jedno percento hrubého domáceho produktu

10.10.2013

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Obranné výdavky v budúcom roku podľa návrhu rozpočtu budú presne na úrovni jedného percenta HDP a dosiahnu sumu 755 miliónov eur.

V tejto sume sú aj výdavky ostatných rozpočtových kapitol v medzirezortných programoch, ktoré súvisia s obranou. Samotné ministerstvo obrany dostane 745 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o pol percenta, konkrétne o o sumu 3,72 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý schválila vláda.

Osobné výdavky ministerstva majú v budúcom roku klesnúť o 0,79 percenta (2,85 milióna eur) na 356 miliónov eur. Na tovary a služby pôjde 240 mil. eur. To je o 26,9 miliónov eur viac ako tohto roku, nárast predstavuje 12,6 percenta. Bežné transfery si na budúci rok vyžiadajú 147 miliónov eur, čo je medziročný pokles o 28 miliónov eur, teda 16 percent. Kapitálové výdavky na rok 2014 sa rozpočtujú v sume 1,31 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2013 pôjde do tejto položky o 273 tisíc eur viac (26,3 percenta).

104-percentné zvýšenie

Najvýraznejšie sa zvýši rezortná rozpočtová položka, z ktorej sa hradí rozvoj výzbroje, techniky a špeciálneho materiálu, na budovanie komunikačných a informačných systémov a na nákup automobilovej techniky a modernizáciu leteckej techniky. Na budúci rok tam pôjde o 60,3 milióna eur viac ako v tomto roku, čo je zvýšenie o 104 percent. Najväčší nárast zaznamenáva oblasť výzbroje, techniky a materiálu. Na rozvoj infraštruktúry sa plánuje 8,4 milióna eur, na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu 81,1 milióna eur a na komunikačné a informačné systémy 28,9 milióna eur.

V programe Obrana, ktorý zahŕňa bežnú prevádzku rezortu, by malo byť 624,9 milióna eur. Sú to peniaze na riadenie, velenie a podporu obrany, vzdelávanie v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, správu majetku, ako aj operácie medzinárodného krízového manažmentu. Rozpočtujú sa tu výdavky na vojenskú políciu, činnosť Vojenského spravodajstva, Vojenského archívu v Trnave, Úradu hlavného lekára, Úradu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť, Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, úlohy Ordinariátu Ozbrojených síl SR, Vojenského historického ústavu, Úradu pre obrannú štandardizáciu a Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

Zníženie výdavkov na tovary a služby

Systém sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný. „Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoja počtu prispievateľov a prijímateľov v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu,“ upozornili autori návrhu rozpočtu.

Na osobitný účet v roku 2014 pôjde 88,2 miliónov eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 menej o 27,5 milióna eur (23,8 percenta). Pokles vyplýva zo zmien o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a úspornými opatreniami. Prostriedky určené na príspevok na bývanie na rok 2014 oproti schválenému rozpočtu roku 2013 klesajú o 2,44 milióna eur, lebo tento rok by malo byť čerpanie z tohto fondu napokon nižšie, ako sa očakávalo.

Na zahraničné misie pôjde v budúcom roku 40,3 milióna eur, čo je medziročný pokles o 151 tisíc eur (0,37 percenta). Tento pokles je spôsobený znížením výdavkov na tovary a služby o 24 percent. K 31. máju 2013 pôsobilo v operáciách mimo územia štátu 461 vojakov, čo je o 90 profesionálnych vojakov menej ako rok pred tým.