Na podporu mladých ľudí pôjde takmer 300 miliónov eur

16.5.2012

BRATISLAVA 16. mája (WEBNOVINY) – Na podporu zamestnávania mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov by sa malo nakoniec z iných operačných programov v rámci eurofondov presunúť 295 mil. eur.

Vyplýva to z návrhu na realokáciu finančných prostriedkov v rámci operačných programov, ktorý schválila vláda. Pôvodný návrh tak vláda navýšila o 73 mil. eur.

O 20 mil. eur viac sa má v porovnaní s pôvodným zámerom presunúť do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zvyšných 53 mil. eur má naviac smerovať do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Rozhodne Európska komisia

Vláda by tak mala výraznejšie posilniť inovácie a technologické transfery malých a stredných podnikov a menej výrazne podporu zamestnávania mladých ľudí. Schválený návrh vláda zašle na odobrenie Európskej komisii.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia by sa mal posilniť o 70 mil. eur presunom týchto prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie. Ďalších 225 mil. eur by malo pribudnúť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Na túto sumu by sa pritom mali zložiť dva operačné programy.

Najväčšia čiastka sa má vziať Operačnému programu Informatizácia spoločnosti, a to 170 mil. eur. Operačný program Doprava má prispieť čiastkou 55 mil. eur. Kabinet pritom pôvodne uvažoval s tým, že do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prispeje aj Operačný program Veda a výskum, a to sumou 17 mil. eur. Aktuálny návrh však s takýmto presunom nepočíta.

Prácu nájde 13-tisíc ľudí

Realizáciou dodatočných projektov v programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, z ktorých jeden by bol určený pre súkromný a druhý pre verejný sektor, predpokladá vláda priamu podporu asi 13 tisíc pracovných miest.

„Pri navrhnutých projektoch pôjde predovšetkým o preplácanie časti ceny práce, a to do výšky minimálnej mzdy, vrátane prislúchajúcich odvodov s tým, že musí zo strany zamestnávateľov existovať záruka udržateľnosti,“ uvádza sa v materiáli.

Podmienky poskytnutia pomoci majú eliminovať riziko účelového prepúšťania v záujme zamestnania podporeného zamestnanca. Projekty majú byť koncipované ako mix momentálne uplatňovaných nástrojov aktívnej politiky trhu práce a ad hoc nových opatrení pre okamžité riešenie situácie mladých nezamestnaných.

Pracovné miesta sú udržateľné

Prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je podľa materiálu možné znížiť nezamestnanosť zo strednodobého hľadiska, pričom vytvorené pracovné miesta budú udržateľné minimálne 3 roky.

„Vzhľadom na to, že zo strany podnikateľov, ktorí pomoc dostávajú, ide o dlhodobé technologické investície, dá sa však očakávať, že pracovné miesta spojené s týmito investíciami sú udržateľné po celú dobu jej životnosti,“ uvádza sa v materiáli.

Na základe dodatočnej alokácie by bolo možné vyhlásenie minimálne troch výziev na podporu inovácií a technologických transferov. Výzvy by mali byť vyhlásené najneskôr v polovici roka 2012 s realizačnou dobou projektov maximálne 2 roky. „Vytvorenie pracovných miest bude nevyhnutnou a záväznou podmienkou pridelenia grantu, pričom prijímateľ pomoci bude k tomuto zmluvne viazaný,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.