Na poslancov čaká rozpočet, dane aj lieky

27.11.2012

BRATISLAVA 27. novembra (WEBNOVINY) – Schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2013 a s ním súvisiacich návrhov zákonov zvyšujúcich dane i návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi čaká poslancov na 11. schôdzi parlamentu, ktorú predseda národnej rady Pavol Paška zvolal na utorok 27. novembra.

Návrh štátneho rozpočtu počíta so znížením deficitu verejných financií v budúcom roku na úroveň 2,94 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Hotovostný deficit štátneho rozpočtu by mal oproti schválenému rozpočtu na tento rok klesnúť o vyše 600 mil. eur. Kým tento rok je rozpočtovaný schodok 3,675 mld. eur, pre budúci rok rezort financií navrhuje deficit 3,059 mld. eur.

Celkové rozpočtované hotovostné príjmy štátu rastú o 552 mil. eur na 14,177 mld. eur pri poklese rozpočtovaných výdavkov o 65 mil. eur na 17,235 mld. eur.

Pred rozpočtom rozhodnú o daniach

Ešte pred rozpočtom budú poslanci rozhodovať o novele zákona o dani z príjmov. Právna norma zvyšuje sadzbu dane z príjmov pre právnické osoby z 19 na 23 percent.

Zároveň obmedzuje možnosť uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov pre živnostníkov na maximálnu výšku 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Zruší sa i možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností.

V prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane. Sprísnia sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela.

Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti bude možné na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do zániku nároku na rodičovský príspevok na dieťa alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie alebo bola evidovaná na úrade práce.

Zvyšovanie sa dotkne aj poslancov

Zmeny by sa však mali dotknúť aj vybraných ústavných činiteľov. Ministerstvo financií navrhlo zaviesť dodatočnú osobitnú sadzbu dane vo výške päť percent, a to pre poslancov, prezidenta, členov vlády či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

V úvode schôdze čakajú poslancov dva návrhy noviel zákonov, ktoré prezident Ivan Gašparovič vrátil na opätovné prerokovanie parlamentu – novela o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a novela o hlavnom meste SR Bratislave.

Rokovať budú o liekoch a poistení

Plénum bude definitívne rozhodovať aj o novele zákona o liekoch. Právna norma zakazuje vernostný systém v lekárňach a ruší reťazce verejných lekární. Pozmeňujúci návrh Richarda Rašiho (Smer-SD) umožňuje majiteľom lekární poskytnúť pacientom zľavu z doplatku za liek až do výšky 50 percent.

Hlasovať sa bude i o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Ceny liekov, zdravotných pomôcok a dietetických potravín by na Slovensku podľa návrhu nemali byť vyššie ako priemer troch najnižších cien v Európskej únii. V súčasnosti sú ceny liekov v SR na úrovni druhých najnižších v EÚ.

Poslanci prerokujú aj novelu zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorej sa od budúceho roka má na príjmy z dividend a podielov na zisku obchodných spoločností zvýšiť sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 percent na 14 percent.

Na zdravotné odvody z dividend sa má vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako na ostatné príjmy. Kým pri ostatných príjmoch bude maximálny ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej mzdy, pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Suma vyplatených dividend sa pritom nemá započítavať do celkových príjmov, a preto sa nemôže stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných príjmov.

Parlament by mal v skrátenom legislatívnom konaní rozhodnúť tiež o zmrazení platov politikov a sudcov na budúci rok.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.