Na slovenské cesty pôjde tento rok viac ako 286 miliónov eur

10.4.2012

BRATISLAVA 10. apríla (WEBNOVINY) – Slovenská správa ciest so sídlom v Bratislave je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje takmer 3500 kilometrov ciest 1. triedy vrátane investičnej činnosti, ako aj pozemkov vo vlastníctve štátu.

Pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1., 2. a 3. triedy vykonáva aj dopravné plánovanie, ústrednú technickú evidenciu, centrálnu databanku a technický rozvoj spolu so súvisiacou koncepčnou, koordinačnou a metodickou činnosťou.

SSC má podľa priemerného prepočítaného stavu približne 340 zamestnancov. Jej generálne riaditeľstvo má sídlo v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky Investičná výstavba a správa ciest majú zastúpenie v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.Slovenská správa ciest (SSC) počíta v tomto roku s celkovými výdavkami vo výške 286,56 miliónov eur.

Zdroje štátneho rozpočtu majú dosiahnuť 80,31 miliónov eur, z toho na bežné výdavky 40,58 miliónov eur a na kapitálové výdavky 39,73 miliónov eur.

Ako ďalej vyplýva z kontraktu uzavretého medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskou správou ciest na rok 2012, peniaze Európskej únie na financovanie modernizácie a výstavby ciest prvej triedy cez Európsky fond regionálneho rozvoja predstavujú 166,89 miliónov eur.

Domáce spolufinancovanie európskych projektov zo štátneho rozpočtu by malo dosiahnuť 29,45 miliónov eur a na ďalšie prostriedky štátneho rozpočtu mimo spolufinancovania pripadá 9,91 miliónov eur.

„V zásobníku projektov máme ďalšie stavby, ktoré budeme zaraďovať do kontraktu tak, aby boli kryté financiami. V zásobníku je 29 stavieb, z toho 14 je realizovaných. Dostávame sa tak celkovo zhruba na asi 600 miliónov eur, čo je ohromná suma. Nie je to suma, ktorá by sa mala preinvestovať len v tomto roku a kryje náklady na stavby,“ povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek.

Kapitálové výdavky SSC zo štátneho rozpočtu sú podľa neho zhruba rovnaké ako vlani a bežné výdavky sú vyššie o 10 miliónov eur. „Čo sa týka eurofondov, ak započítam zásobníkové stavby, ide o dvojnásobne vyššiu sumu. Pribudli stavby, ktoré budú financované z eurofondov,“ dodal.

Kontrakt je záväzný dokument alebo zmluva pripravovaná na základe skutočných potrieb a plánov Slovenskej správy ciest. Tie vychádzajú z optimálneho výberu úsekov ciest, mostov, dopravných stavieb, ale musia byť finančne kryté.

„Vymedzujú sa práva a povinnosti, upravujú sa vzťahy a rozpisujú sa finančné prostriedky. Kontrakt je zo zákona podpisovaný k 31. januáru na príslušný rok a vtedy je záväzný. Sú v ňom aj čísla, ktoré časovo presahujú konkrétny rok, keďže niektoré stavby prechádzajú aj do ďalších rokov. Záväzné z hľadiska rozpočtu a financovania je to, čo je podpísané v kalendárnom roku,“ uviedol ďalej Pavlásek. Ak pribudnú ďalšie stavby, ktoré sa môžu financovať, podpisujú sa dodatky. Napríklad, vlani boli podpísané dva dodatky.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.