Na Slovensko prichádza svetoznámy motivátor Blair Singer

BRATISLAVA 12. septembra (WBN/PR) – V týchto dňoch prišiel na Slovensko Blair Singer, svetoznámy americký motivátor. Prijal pozvanie Petra Krištofoviča, zakladateľa a majoritného akcionára spoločnosti Salve Group, a.s.

Blair Singer je známy na Slovensku aj ako autor populárnych publikácií, ktoré využívajú nielen úspešní predajcovia, ale aj všetci podnikatelia, ktorí chcú lepšie vybudovať svoj biznis. Základom úspechu je podľa Singera: „Dobré nastavenie systému vzdelávania a leadership.“ O výsledkoch uvedeného nastavenia známy motivátor ďalej hovorí: „Ľudia tak nadobudnú osobnú silu, know-how, zručnosti a vytvoria si nové príležitosti. Môžeme hovoriť celkovo o získaní osobného uspokojenia, ktoré je veľmi dôležité pre každého človeka.“

Úspešná slovenská spoločnosť
Salve Group, a.s., sa rozhodla aj v čase celosvetovej finančnej krízy ísť cestou vzdelávania svojich spolupracovníkov. Peter Krištofovič, majiteľ spoločnosti Salve Group dodáva: „Už takí velikáni podnikania, ako Tomáš Baťa, tvrdili: Vybuduj ľudí a oni vybudujú tvoju firmu. Preto vzdelávanie našich ľudí je u nás na prvom mieste a chceme im vytvoriť najlepšie možnosti ďalšieho rozvoja.“ Bil Pienias, Co – CEO Salve Group, a.s., dopĺňa: „Sme spoločnosť, ktorá umožňuje vybudovať si vlastnú firmu v tímovom prostredí. Blair je vyhľadávaný odborník a jednotka vo výučbe budovania tímu a predajných zručností, ktoré sú aplikovateľné do všetkých oblastí života.“ Nakoľko Salve Group pôsobí v rámci celého Slovenska, prednášky Blaira Singera sa uskutočnili nielen v Bratislave ale aj v Žiline. Blair Singer dodáva: „Je mi cťou prísť do strednej Európy a pomôcť pri vzdelávaní, ktoré pomôže uspieť v oblasti podnikania a osobného rozvoja.“

O Salve Group
Salve Group je európska finančná skupina zaoberajúca sa distribúciou produktov, ktoré vytvárajú finančnú nezávislosť pre rodiny a jednotlivcov. Vlastní samostatné firmy v strednej a východnej Európe. Firmy Salve Group majú rôzne systémy práce i produkty a zameriavajú sa na rôzne cieľové skupiny. Salve Finance, ako prvá zo spoločností skupiny Salve Group, vznikla v roku 1996 a v súčasnosti sídli v Bratislave. Salve Group pod vedením Petra Krištofoviča, buduje unikátnu sieť zabezpečujúcu finančné a nefinančné produkty v Slovenskej republike, v Českej republike, na Ukrajine a v Rumunsku.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...