Na Slovensko prídu inšpektori z Bruselu, zaujíma ich Doprava

18.4.2012

>BRATISLAVA 18. apríla (WEBNOVINY) – Misia Európskej komisie (EK) vykoná 23. až 27. apríla systémový audit zameraný na kontrolné a riadiace systémy Riadiaceho orgánu Operačného programu Doprava.

Podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré zodpovedá za koordináciu eurofondov a spomínaný najväčší operačný program, audit sa uskutoční v nadväznosti na opatrenia prijaté v minulom roku k záverom systémového auditu vykonaného v roku 2010.

„V rámci vybranej vzorky budú skontrolované projekty všetkých prijímateľov pomoci. Podrobný program spolu so zoznamom projektov sme dostali listom od Európskej komisie 17. apríla,“ informoval v stredu agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Súčasťou kontrolovanej vzorky sú aj dokončené projekty modernizácie železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou a dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a tiež pokračujúci projekt modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce.

Európska komisia nedávno informovala o podozreniach z korupcie a konfliktu záujmov pri realizácii štyroch železničných projektov.

„Podľa informácií známych z listu EK nám nie je nič známe ohľadom podozrenia z kartelizmu. Samotný text listu hovorí len o podozrení z konfliktu záujmov a podozrení z korupcie,“ uviedol Kóňa.

Podozrenia Bruselu sa týkajú troch spomínaných železničných projektov, realizovaných v súčasnom programovom období čerpania eurofondov 2007 až 2013, ako aj projektu modernizácie trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom v bývalom skrátenom období 2004 až 2006.

Ministerstvo dopravy ďalej informovalo, že v spojitosti s listom Európskej komisie policajný Úrad boja proti korupcii určite uskutoční osobitné vyšetrovanie na základe anonymných podnetov, ktoré doteraz ešte nepreveroval.

„Podrobné informácie z listu zaslaného OLAF-om (Európsky úrad boja proti podvodom) orgánom činným v trestnom konaní v SR nám ešte nie sú známe a bližšie vyjadrenie bude možné poskytnúť až na základe súhlasu týchto orgánov,“ informoval rezort dopravy s tým, aby nemohlo byť marené vyšetrovanie.