Na verejné zdravotné poistenie pôjdu viac ako štyri miliardy

BRATISLAVA 15. augusta (WEBNOVINY) – Do systému verejného zdravotného poistenia by v budúcom roku malo pritiecť 4,26 mld. eur.

Predpokladá to prvý návrh budúcoročného rozpočtu. Ak by sa tak stalo, v porovnaní s rozpočtom schváleným pre aktuálny rok by sa zdroje navýšili o 125 mil. eur.

Väčší objem peňazí do systému by mali priniesť ekonomicky aktívne osoby, ktoré na verejné zdravotné poistenie prispejú medziročne viac o 41 mil. eur. „Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného v roku 2014 vzrastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 1,55 % na úroveň 2,69 mld. eur,“ konštatuje ministerstvo financií v návrhu rozpočtu.

Štát naopak plánuje uhrádzať za svojich poistencov, ktorými sú najmä nezamestnaní, deti, dôchodcovia a matky na materskej dovolenke, menej. Kým mesačná platba štátu je v súčasnosti na úrovni 33,44 eura, v budúcom roku by to podľa návrhu rezortu financií malo byť už len 32,22 eura. Na poistnom by tak štát zaplatil v budúcom roku 1,21 mld. eur, čo je medziročne menej o 78 mil. eur.

Pomôcť majú nedaňové príjmy

Ako uviedla Martina Lidinská z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva (MZ), s rezortom financií budú naďalej rokovať o platbách za poistencov štátu. Akú výšku platieb budú požadovať, však nepovedala. „V súčasnosti sú pre MZ prioritou spoločné rokovania s ministerstvom financií, práve preto je predbežné vyjadrovať sa k akýmkoľvek finálnym číslam,“ uviedla Lidinská. Pomôcť verejnému zdravotnému poisteniu by mali aj nedaňové príjmy, ktoré sa na rok 2014 predpokladajú vo výške 34,1 mil. eur ,ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 330 mil. eur.

Výdavky v systéme by podľa odhadov rezortu financií mali dosiahnuť v budúcom roku 3,91 mld. eur, čo predstavuje medziročný pokles oproti tohtoročnému rozpočtu o 42 mil. eur. Najviac z tejto čiastky si vyžiada poistenie vo výške 3,7 mld. eur. V porovnaní s aktuálnym rokom by tak na poistenie smerovalo menej financií, a to o 56,5 mil. eur.

Na chod inštitúcií pôjde viac

Naproti tomu viac peňazí by podľa odhadov rezortu financií malo ísť na chod inštitúcií. Prevádzková činnosť štátnej zdravotnej poisťovne si má vyžiadať viac o 435 tis. eur, celkovo 91,2 mil. eur. V prípade súkromných zdravotných poisťovní sa výdavky na správu verejného zdravotného poistenia predpokladajú na úrovni 53,2 mil. eur, pre aktuálny rok sa rozpočtovali vo výške 49,5 mil. eur.

V rámci výdavkov bude 16,5 mil. eur smerovať aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad tak medziročne dostane viac o 395 tis. eur. Príspevok na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby by sa mal taktiež navyšovať, z minuloročných 12,5 mil. eur na 12,8 mil. eur. Zároveň sa takmer desať mil. eur rozpočtuje v rámci výdavkov verejného zdravotného poistenia aj pre Národné centrum zdravotníckych informácií, a to pre potreby elektronizácie zdravotníctva.

„Celkový hotovostný prebytok hospodárenia verejného zdravotného poistenia sa predpokladá v rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 350 mil. eur. Prebytok v metodike ESA 95 sa v roku 2014 predpokladá na úrovni 27,1 mil. eur, v roku 2015 sa predpokladá prebytok na úrovni 9,98 mil. eur a v roku 2016 na úrovni 10,9 mil. eur,“ konštatuje ministerstvo financií.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...