Na zamestnávateľov dohodárov čaká zmena vo výkazníctve

BRATISLAVA 17. júla (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa upravila postup predkladania evidenčných listov za zamestnancov pracujúcich na dohody tak, aby ich zamestnávatelia nemuseli predkladať po každom ukončení dohody.

„Ak dohodár bude u toho istého zamestnávateľa opakovane vykonávať pracovnú činnosť na základe ďalšej dohody alebo ďalších dohôd, zamestnávateľ môže predložiť evidenčný list za zamestnanca na dohodu až po skončení poslednej dohody, resp. predpokladanej poslednej dohody,“ uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ako ďalej uviedol, je potrebné, aby tak urobil najneskôr v lehote jedného roka od dátumu skončenia poslednej dohody.

V rubrike „Dátum vzniku pracovného pomeru (iného pracovného vzťahu)“ zamestnávateľ uvedie dátum začatia prvej dohody a v rubrike „Dátum zániku pracovného pomeru (iného pracovného vzťahu)“ dátum skončenia poslednej dohody. Získané obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy za jednotlivé dohody je potrebné zapísať osobitne.

„Upozorňujeme však, že uvedený postup neplatí, ak si zamestnanec na dohodu uplatní nárok na dôchodkovú dávku. Evidenčný list je vtedy potrebné predložiť do troch dní od uplatnenia nároku,“ povedal Višváder. Zamestnávatelia sú povinní predkladať evidenčné listy dôchodkového poistenia aj za zamestnancov, s ktorými uzatvorili dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čiže dohodárov, od 1. januára 2013.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...