Na zvýšenie dôchodkov štát vynaloží čoraz menšiu sumu

16.8.2012

BRATISLAVA 16. augusta (WEBNOVINY) – Na zvyšovanie dôchodkov má štát v najbližších rokoch vynaložiť čoraz menej prostriedkov. Kým v budúcom roku má na valorizáciu penzijných dávok ísť 200,3 mil. eur, v roku 2014 má táto suma klesnúť na 178,9 mil. eur a v roku 2015 na 165,9 mil. eur. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 s výhľadom do roku 2015. Dôchodky sa pritom budú v rokoch 2013 a 2015 zvyšovať o rovnakú pevnú sumu, ktorá bude čoraz viac závisieť od medziročnej inflácie a čoraz menej od rastu priemernej mzdy na Slovensku. V budúcom roku by malo ísť o 3,5 % z priemernej výšky dôchodku, v nasledujúcom roku sa má pevná suma podľa odhadu rezortu práce určiť ako 3,06 % z priemernej penzie a v roku 2015 ako 2,72 % z priemernej sumy dôchodku. Na budúci rok sa percento, ktoré sa použije pri stanovení pevnej sumy zvyšujúcej dôchodky, určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mzdy. V roku 2014 sa má pri stanovení percenta spočítať 60 % medziročného rastu cien a 40 % medziročného rastu priemernej mzdy a v roku 2015 sa má brať do úvahy 70 % medziročného rastu cien a 30 % medziročného rastu priemernej mzdy. Ak by sa zachoval súčasný mechanizmus určovania percenta zvýšenia dôchodkov, ktorý vychádza z polovice rastu cien a z polovice rastu priemernej mzdy, penzie by sa v rokoch 2014 a 2015 zvýšili výraznejšie. Podľa doložky vplyvov k novele zákona o sociálnom poistení by podľa súčasných pravidiel v roku 2014 pevná suma zvyšujúca dôchodky tvorila 3,2 % z priemernej výšky dôchodku a v roku 2015 by išlo o 3 % z priemernej penzie.