Najväčšie energetické firmy hromadné prepúšťania neplánujú

7.10.2012

BRATISLAVA 7. októbra (WEBNOVINY) – Zamestnanci pracujúci v slovenských energetických spoločnostiach sa zatiaľ svojej budúcnosti obávať nemusia. Najväčšie energetické podniky totiž v najbližšom období neplánujú hromadné prepúšťania.

Väčšina agentúrou SITA oslovených energetických firiem eviduje len prirodzený pohyb zamestnancov v rámci prirodzeného odchodu do dôchodku, či zmien v organizačných štruktúrach.

SPP pocítil zmeny

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) pocítil v ostatnom období zmeny podnikateľského prostredia príchodom nových dodávateľov zemného plynu.

Vďaka otvoreniu trhu pôsobí na Slovensku 25 dodávateľov plynu.

Dominantný dodávateľ plynu však aj napriek tomu výrazné zmeny v zamestnanosti neplánuje.

“Zmeny v podnikateľskom prostredí od nás vyžadujú flexibilitu a prednostné zameranie na zákaznícku orientáciu. Prirodzene s tým je spojené zefektívňovanie procesov a znižovanie nákladov, čo si často vyžaduje aj optimalizáciu organizačnej štruktúry. To však neznamená len znižovanie počtu pracovníkov, ale aj prehodnocovanie niektorých pozícií a vytváranie nových podľa požiadaviek trhu,“ uviedol hovorca SPP Peter Bednár. Firma ku koncu vlaňajška zamestnávala 1 035 pracovníkov.

Zmeny pripravujú aj Slovenské elektrárne

Organizačné zmeny súvisiace s optimalizáciou a zefektívňovaním procesov plánuje realizovať do konca tohto roka spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (SE).

Ako uviedla hovorkyňa SE Janka Burdová, na druhej strane však slovenský dominantný výrobca elektrickej energie plánuje prijímanie nových zamestnancov pre projekt dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

u koncu augusta zamestnávala spoločnosť 4 829 pracovníkov. Skupina ZSE, ktorá zamestnáva 1 925 ľudí, má v súčasnosti stav zamestnancov stabilizovaný.

“Počet pracovných miest nerozširujeme. Obsadzujeme len voľné pracovné pozície v prípade, že sa nám darí získať potrebná kvalifikácia,“ povedal hovorca ZSE Ján Orlovský. V tomto regulačnom období, čiže v rokoch 2012 až 2016, plánujú západoslovenskí energetici znížiť počet pracovníkov o niekoľko desiatok ich prirodzeným odchodom do dôchodku. “Vzhľadom na to, že od septembra tohto roku sa zásadne zmenili energetické zákony, očakávame zmeny v organizačnej štruktúre. Neočakávame však začatie tohto procesu skôr ako počas budúceho roka,“ konštatoval Orlovský.

VSE mení počet zamestnancov každý mesiac

Vzhľadom na prirodzenú fluktuáciu eviduje skupina Východoslovenská energetika (VSE) zmeny v počte zamestnancov každý mesiac.

“Okrem prirodzených pohybov ako odchody do dôchodkov či zastupovanie na materských a rodičovských dovolenkách priebežne vznikajú a zanikajú v podmienkach VSE pracovné pozície s ohľadom na potreby organizácie. Celkový prepočítaný počet zamestnancov za kalendárny rok by sa však v tomto roku nemal významne zmeniť,“ dodala hovorkyňa VSE Andrea Danihelová. Východoslovenskí energetici evidovali ku koncu júna tohto roka celkom 1 580 zamestnancov.

SSE ľudí naberala

Stredoslovenská energetika prijíma nových pracovníkov podľa reálnej potreby, najmä na uvoľnené pozície.

“Pravidelne sa prispôsobujeme vonkajšiemu prostrediu a zároveň zlepšujeme svoje interné procesy s cieľom byť efektívnejšou spoločnosťou a ponúkať nové služby svojim zákazníkom. Tento rok sme prijali niekoľko nových pracovníkov,“ doplnila hovorkyňa SSE Jana Bolibruchová. Stredoslovenskí energetici v súčasnosti zamestnávajú 1 762 ľudí.

Eustream bude prepúšťať

Spoločnosť Eustream, ktorá sa zaoberá prepravou zemného plynu, k októbru tohto roka zamestnávala 989 pracovníkov.

Do konca tohto roku podnik neplánuje žiadne znižovanie počtu zamestnancov. V budúcom roku už však časť pracovníkov prepustí.

“Nevyhnutná modernizácia technológie a optimalizácia flotily zastaraných kompresorov si v roku 2013 vyžiada redukciu stavu o 69 pracovníkov. Na druhej strane počet zamestnancov spoločnosti Eustream sa zvýši o viac ako 20 ľudí. Súvisí to s presunom pozícií napojených na aktíva, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve SPP a v súlade s novým zákonom o energetike budú musieť byť presunuté na Eustream,“ povedal hovorca firmy Vahram Chuguryan.

Prevádzkovateľ a majiteľ distribučnej plynárenskej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, do konca tohto roka kvôli organizačným zmenám prepustí celkovo dvoch pracovníkov.

“Na druhej strane neustále obsadzujeme existujúce voľné pracovné miesta, pričom našou snahou je obsadzovať ich prioritne uchádzačmi z radov zamestnancov, ktorých pracovné miesta majú byť optimalizované. V externom prostredí v súčasnosti obsadzujeme osem pracovných miest,“ dodala hovorkyňa SPP-distribúcia Ivana Zelizňáková. Podnik ku dnešnému dňu zamestnáva 1 456 ľudí.

JAVYS pripravuje veľké zmeny, SEPS nie

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) pripravuje k januáru budúceho roka zmenu organizačnej štruktúry. Hovorca firmy JAVYS Dobroslav Dobák preto nevylúčil, že táto zmena bude mať dopad aj na zníženie počtu zamestnancov. Konkretizovať to však zatiaľ nevedel.

Veľké zmeny v počte zamestnancov neplánuje ani prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Slovenská elektrizačná prenosovú sústava.

“Naša spoločnosť uplatňovala počas minulých rokov opatrenia smerujúce k optimalizácii počtu pracovných pozícii. Zmeny organizačnej štruktúry a funkčnej schémy boli ovplyvňované najmä stratégiou spoločnosti a situáciou na trhu s elektrickou energiou,“ uviedol výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia Igor Gallo.