Najviac zarábali opäť informatici, najmenej v reštauráciách

9.1.2012

BRATISLAVA 12. januára (WEBNOVINY) – Za jedenásť mesiacov minulého roka mali na Slovensku najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach, 1 714 eur.

Mzda v priemysle dosiahla 819 eur, vo vybraných trhových službách 808 eur, vo veľkoobchode 736 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel 718 eur, v doprave a skladovaní 713 eur, v stavebníctve 598 eur, v maloobchode a ubytovaní zhodne 551 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 357 eur. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 10,4 %, v stavebníctve o 4,5 %, v priemysle o 3,9 %, vo vybraných trhových službách o 3,6 %, v maloobchode o 1,3 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v doprave a skladovaní zhodne o 1 %, v ubytovaní o 0,5 % a vo veľkoobchode o 0,3 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa mzda nezmenila.

Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri uplynulého roka medziročne vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 8,6 %, v stavebníctve o 4,9 %, v priemysle o 3 %, v maloobchode o 1,9 % a v ubytovaní o 0,4 %. Klesla vo vybraných trhových službách o 3,3 %, vo veľkoobchode a v doprave a skladovaní zhodne o 0,4 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,3 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa nezmenila.

Reálna mesačná mzda v priemere za jedenásť mesiacov vlaňajšieho roka stúpla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 6,3 % a v stavebníctve o 0,6 %. V priemysle sa nezmenila. Klesla však v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,8 %, vo veľkoobchode o 3,5 %, v ubytovaní o 3,3 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v doprave a skladovaní zhodne o 2,8 %, v maloobchode o 2,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,3 %.

V novembri 2011 išla medziročne priemerná reálna mesačná mzda hore len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,8 % a v stavebníctve o 0,3 %. Znížila sa vo vybraných trhových službách o 7,6 %, vo veľkoobchode a v doprave a skladovaní zhodne o 4,8 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,4 %, v ubytovaní o 4 %, v maloobchode o 2,6 % a v priemysle o 1,5 %.