Nálada spotrebiteľov sa postupne zlepšuje, môžu za to úspory

BRATISLAVA 22. augusta (WEBNOVINY) – Spotrebiteľská nálada na Slovensku sa postupne zlepšuje.

Potvrdzujú to aj júlové dáta Štatistického úradu SR, podľa ktorých indikátor spotrebiteľskej dôvery vplyvom zníženia pesimizmu pri všetkých zložkách, no najmä v očakávaných úsporách, vzrástol o 5,5 bodu na záporných 20,1 bodu.

V porovnaní so stavom pred štvrťrokom to znamenalo zlepšenie o 9,9 bodu a v medziročnom porovnaní je to zlepšenie o 2,9 bodu. „Aktuálna hodnota po 11 mesiacoch opäť prevýšila dlhodobý priemer,“ konštatujú štatistici.

V medzimesačnom porovnaní, teda v júli oproti júnu, sa pri desiatich sledovaných indikátoroch z dvanástich situácia zlepšila.

Renovácia bývania nebude

Pri ukazovateli doterajšej inflácie a očakávanej nezamestnanosti bol rozdiel menší ako jeden bod. Žiaden indikátor sa pritom oproti júnu nezhoršil.

Oproti stavu spred štvrťroka vykázalo štrnásť z pätnástich indikátorov priaznivý výsledok. Zhoršenie štatistici evidovali iba pri plánoch na stavebné úpravy bývania.

Voči rovnakému obdobiu vlaňajška ja aktuálne výsledok lepší v desiatich z celkovo pätnástich indikátorov. Pri štyroch indikátoroch boli názory obyvateľov podobné ako pred rokom.

Išlo o hodnotenie doterajšej hospodárskej situácie v krajine, predpokladaný vývoj nezamestnanosti, plány na kúpu auta a stavbu domu, chaty, chalupy. Aj oproti júlu 2012 boli spotrebitelia zdržanlivejší v plánoch na stavebné úpravy bývania.

„Na základe kompozitných koeficientov možno konštatovať, že v dvoch okruhoch ako celkoch, teda makroukazovateľoch a hospodárení domácností, bol zaznamenaný priaznivý vývoj tak pri porovnaniach oproti situácii pred mesiacom, pred štvrťrokom i pred rokom,“ uvádza Štatistický úrad SR.

V druhej desiatke

Investície sa medzimesačne nedali porovnať kvôli štvrťročnej periodicite sledovania príslušných indikátorov.

Medziročne sa však takmer nezmenili a oproti minulému štvrťroku sa zlepšili.

Podľa poskytnutých údajov z 28 krajín v rebríčku štátov usporiadaných podľa klesajúceho indexu spotrebiteľskej dôvery tak Slovensko s hodnotou sezónne očisteného indexu na úrovni záporných 23,8 bodu obsadilo 18. priečku.

V Európskej únii ako celku sa od minulého mesiaca spotrebiteľská atmosféra zlepšila o 2,7 bodu na záporných 14,8 bodu.

V júli tohto roka tak bola úroveň pesimizmu na Slovensku o 9 bodov vyššia ako v priemere za Európsku úniu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...