Nálada spotrebiteľov sa zhoršuje, nezamestnanosť straší viac

BRATISLAVA 21. novembra (WEBNOVINY) – Nálada spotrebiteľov na Slovensku sa naďalej zhoršuje. Podľa prieskumu Štatistického úradu SR zo začiatku októbra tohto roku sa totiž v desiatom mesiaci indikátor spotrebiteľskej dôvery na Slovensku znížil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6,4 bodu na záporných 38 bodov.

Spotrebiteľská atmosféra v krajine tak klesá už šiesty mesiac v poradí. Môže za to nárast obáv pri všetkých hodnotených zložkách, teda očakávanej nezamestnanosti, ekonomickej situácie v krajine, predpokladanom vývoji finančnej situácie a možnosti sporiť v domácnosti.

Kúpe áut sa spotrebitelia nebránia

Spotrebitelia boli pritom v októbri o 15 bodov pesimistickejší ako pred štvrťrokom a o 7,9 bodu ako pred rokom. Aktuálny výsledok zostáva aj za dlhodobým priemerom.

Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa z 12 sledovaných indikátorov pri troch situácia zlepšila. Išlo o bilanciu príjmov a výdavkov domácností, atmosféru pre sporenie v krajine a plány domácností na veľké nákupy.

V jednom prípade medzimesačná zmena nedosiahla ani jeden bod, a to pri podmienkach na veľké nákupy v krajine a pri ôsmich ukazovateľoch štatistici zaznamenali zhoršenie oproti minulému mesiacu.

Zmena prevýšila 5 bodov pri hodnotení doterajšieho a očakávaného vývoja ekonomickej situácie a nezamestnanosti v štáte, pri odhade ďalšieho vývoja finančnej situácie v domácnosti a pri posudzovaní doterajšieho vývoja cien.

V porovnaní so stavom pred štvrťrokom 2 z 15 indikátorov vykázali priaznivý výsledok, a to plány domácností na veľké nákupy a úmysly kúpiť auto. Dva koeficienty sa v porovnaní s júlom 2012 príliš nezmenili, keď zmena bola menšia ako jeden bod. Išlo o atmosféru sporenia v krajine a úmysly stavať bývanie.

Náladu zhoršuje najmä nezamestnanosť

Až 11 ukazovateľov zaznamenalo zhoršenie.

Hranicu 5 bodov presiahli plány na stavebné úpravy bývania a doterajšia finančná situácia v domácnosti, o vyše 10 bodov klesla očakávaná finančná situácia v domácnosti, doterajšia hospodárska situácia v krajine a súčasná inflácia, o 15 bodov očakávaná inflácia a nezamestnanosť v štáte a napokon o 20 bodov očakávaná hospodárska situácia v štáte.

Voči rovnakému obdobiu minulého roka je výsledok indexového porovnania priaznivý v 2 prípadoch z 15, keď priaznivejšie ako pred rokom vnímali obyvatelia atmosféru sporenia a zvýšil sa investičný potenciál pri plánoch na stavanie bývania. Pri troch indikátoroch boli názory obyvateľov podobné ako pred rokom, a to pri plánoch domácností na veľké nákupy, na kúpu auta a bilancii príjmov a výdavkov domácností.

Oproti októbru 2011 obyvatelia kritickejšie posudzovali 9 ukazovateľov, pričom hranicu 15 bodov presiahla očakávaná nezamestnanosť.

Podľa poskytnutých údajov z 27 krajín v rebríčku štátov usporiadaných podľa klesajúceho indexu spotrebiteľskej dôvery Slovensko po sezónnom očistení s hodnotou záporných 36.1 dosiahlo umiestnenie na 19. priečke. V Európskej únii ako celku sa od minulého mesiaca spotrebiteľská atmosféra zhoršila o 0,3 bodu na mínus 24,3 bodu. V októbri 2012 bola úroveň pesimizmu na Slovensku o 11,8 bodu vyššia ako v priemere za Európsku úniu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...