Nálada v ekonomike sa zhoršila, nepotešil ani priemysel

30.7.2012

Nálada v priemysle sa taktiež zhoršila

V júli sa prudko zhoršila nálada aj v slovenskom priemysle. Podľa výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR totiž hodnota indikátora dôvery v priemysle v júli klesla o 8,3 bodu na záporných 6 bodov, čím sa dostal 8,9 bodu pod úroveň dlhodobého priemeru.

„Pokles indikátora ovplyvnilo očakávané zníženie produkcie na najbližšie tri mesiace a pokles dopytu po priemyselných výrobkoch,“ konštatuje Štatistický úrad SR.

Klesajúci trend priemyselnej produkcie oproti predchádzajúcemu mesiacu sa prejavil znížením salda o 8 na 4 body.

Jeho hodnota je 14 bodov pod dlhodobým priemerom. Pokles produkcie zaznamenali hlavne odvetvia výroby počítačov, elektronických a optických výrobkov, výroba ostatných nekovových výrobkov, výroba chemikálií, chemických produktov a výroba kovov a kovových konštrukcií.

Vývoj priaznivo ovplyvnili najmä výrobcovia dopravných prostriedkov, drevených a papierových výrobkov a ostatnej výroby, opráv a inštalácií.

Saldo celkového dopytu sa oproti júnu znížilo o 3 body na hodnotu záporných 22 a je 9 bodov pod dlhodobým priemerom.

Súčasnú úroveň dopytu považujú za nedostatočnú vo všetkých odvetviach, najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, vo výrobe strojov, tiež počítačov a elektronických a optických výrobkov a vo výrobe drevených a papierových výrobkov.

Saldo zahraničného dopytu sa mierne zlepšilo o 3 body na mínus 20 bodov. S výnimkou dodávky elektriny, plynu a pary a výroby základných farmaceutických výrobkov, signalizujú znížený dopyt producenti všetkých odvetví, najvýraznejšie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, ostatných nekovových výrobkov, drevených a papierových výrobkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a taktiež vo výrobe potravín, nápojov a tabaku.

Saldo zásob hotových výrobkov kleslo o 1 bod na záporné 4 body. Zásoby hotových výrobkov sa znížili najmä vo výrobe chemikálií a chemických produktov a vo výrobe dopravných prostriedkov.

Naopak, zásoby najviac vzrástli vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov, tiež vo výrobe strojov a zariadení. Viac ako štyri pätiny respondentov považuje zásoby za primerané.

Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace výrazne pokleslo oproti júnu o 23 bodov na nulovú úroveň. Zníženie produkcie predpokladajú hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, v chemickom priemysle a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov.

V najbližšom trojmesačnom období sa neočakávajú zmeny vo vývoji cien priemyselných výrobkov, keď saldo ostalo na júnovej úrovni mínus 4 body.

Pokles cien predpokladajú najmä producenti kovov a kovových konštrukcií. Rast cien sa očakáva najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, tiež v drevárskom a potravinárskom priemysle. BRATISLAVA 30. júla (WEBNOVINY) – Nálada v slovenskej ekonomike sa zhoršila aj v júli.

Indikátor ekonomického sentimentu totiž podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne klesol o 1,8 bodu na úroveň 90,1 bodu.

Do výsledku sa premietol nepriaznivý vývoj všetkých komponentov s výnimkou sektoru obchodu.

Indikátor je podľa úradu stále nižší ako v rovnakom období minulého roka, a to o štyri body.

Zaostávanie sa zväčšilo

Zaostávanie za úrovňou dlhodobého priemeru sa zväčšilo na 7,5 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle sa v júli znížil o 8,3 percentuálneho bodu na mínus šesť, čím sa dostal 8,9 bodu pod hranicu dlhodobého priemeru.

Pokles indikátora ovplyvnilo očakávané zníženie produkcie na najbližšie tri mesiace a pokles dopytu po priemyselných výrobkoch.

V porovnaní s júnom indikátor dôvery v stavebníctve klesol o 0,5 bodu na mínus 38 bodov vplyvom mierne pesimistickejších očakávaní v zamestnanosti.

V júli sa zaostávanie indikátora za hodnotou dlhodobého priemeru zvýšilo na 13 bodov.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol

Indikátor dôvery v obchode, ktorý bol v júli na úrovni šiestich bodov, vzrástol v porovnaní s júnom o 4,3 percentuálneho bodu najmä vplyvom optimistických hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie.

Indikátor dôvery v službách v júli klesol o 1,3 bodu na úroveň 15 bodov.

Pozitívnejšie vnímanie podnikateľskej situácie nestačilo podľa úradu na kompenzáciu negatívnejšieho hodnotenia súčasného a očakávaného dopytu.

Podobne ako v júni ani v júli sa spotrebiteľská atmosféra na Slovensku príliš nezmenila.

Indikátor spotrebiteľskej dôvery oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 0,4 bodu na mínus 23 bodov.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je nálada spotrebiteľov o 1,1 bodu nepriaznivejšia.