Nálada v ekonomike sa zhoršila, rast cien spomalil

28.6.2012

BRATISLAVA 28. júna (WEBNOVINY) – Po niekoľkých mesiacoch pozitívneho trendu sa nálada v slovenskej ekonomike zase zhoršila.

Indikátor ekonomického sentimentu totiž podľa údajov Štatistického úradu SR v júni klesol medzimesačne o 0,8 bodu na úroveň 91,8 bodu. Do výsledku sa premietol podľa úradu nepriaznivý vývoj všetkých komponentov, s výnimkou sektoru služieb.

Indikátor je stále nižší ako v rovnakom období minulého roka, a to o 3,7 bodu. Zaostávanie za úrovňou dlhodobého priemeru sa zväčšilo na 5,8 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle sa znížil

Indikátor dôvery v priemysle sa v júni znížil o 0,7 percentuálneho bodu na dva body, čím sa dostal mierne pod úroveň dlhodobého priemeru. Vývoj indikátora ovplyvnilo očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch, a to o jeden bod, a dopytu po priemyselných výrobkoch tiež o jeden bod. V porovnaní s májom indikátor dôvery v stavebníctve klesol o 1,5 bodu na mínus 37,5 bodu. Vplývali na to mierne pesimistickejšie hodnotenia súčasného dopytu. V júni sa zaostávanie indikátora za hodnotou dlhodobého priemeru zvýšilo na 12,5 bodu.

Indikátor dôvery v obchode s hodnotou 1,7 bodu klesol v júni v porovnaní s májom o 5,6 percentuálneho bodu najmä vplyvom pesimistickejších hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie. Indikátor dôvery v službách v júni vzrástol o 0,6 bodu na úroveň 16,3 bodu. Vývoj indikátora ovplyvnilo pozitívnejšie hodnotenie súčasného dopytu.
V júni sa spotrebiteľská atmosféra na Slovensku príliš nezmenila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 0,1 bodu na mínus 22,6 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je nálada spotrebiteľov o 2,1 bodu priaznivejšia.

Rast cien v priemysle v máji spomalil na 1,7 %

Dôvera v priemysle v júni klesla

Dôvera v slovenskom priemysle v júni klesala. Podľa konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR totiž hodnota indikátora dôvery v priemysle v šiestom mesiaci dosiahla 2 body, čo oproti máju znamenalo pokles o 0,7 bodu. Tým sa dostal mierne pod úroveň dlhodobého priemeru. „Vývoj indikátora ovplyvnilo očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a dopytu po priemyselných výrobkoch,“ konštatuje Štatistický úrad SR.

Trend priemyselnej produkcie bol pritom oproti predchádzajúcemu mesiacu rastúci, saldo sa zvýšilo o 21 na 12 bodov, stále je však 6 bodov pod dlhodobým priemerom. Rast uviedli respondenti hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Najvýraznejší pokles zaznamenali vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov.

Saldo celkového dopytu po priemyselnej produkcii v júni pokračovalo štvrtý mesiac v poklese, tentoraz o jeden bod na záporných 20 bodov. Zníženie dopytu predpokladajú respondenti vo všetkých priemyselných odvetviach najmä však vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, drevených a papierových výrobkov a strojov a zariadení. Aj napriek tomu viac ako tri štvrtiny respondentov pokladali dopyt za dostatočný.

V zahraničnom dopyte bol vývoj podobný. Konjunkturálne saldo sa znížilo o 1 bod. Zníženie očakávajú vo všetkých odvetviach, hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, potravín a ostatných nekovových výrobkov. Podiel respondentov, ktorí považujú úroveň zahraničného dopytu za dostatočnú je 76 %.

Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa oproti máju nezmenilo. Rast zásob predpokladajú hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, potravín a strojov a zariadení. Naopak pokles zásob sa očakáva najmä v ťažobnom a chemickom priemysle a výrobe dopravných prostriedkov. Až 83 % respondentov podľa objemu produkcie však považuje ich stav za primeraný.

Očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v júni znížili oproti máju o 1 bod. Zníženie produkcie predpokladajú vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, strojov a zariadení a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii, podľa veľkostných kategórií v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Rast očakávajú najmä vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov, dopravných prostriedkov a v chemickom priemysle.

Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v júni vzrástlo oproti máju o 8 bodov na mínus 4 body. So zvyšovaním cien počítajú hlavne v chemickom priemysle a výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. Naopak znižovanie cien predpokladajú najvýraznejšie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií.

Saldo zamestnanosti v júni pokleslo o 8 bodov. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú najmä vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov, kovov a kovových konštrukcií a drevených a papierových výrobkov, podľa regiónov najmä v Košickom kraji. Zvyšovanie počtu zamestnancov sa očakáva najvýraznejšie vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a dopravných prostriedkov a podľa regiónov v Trnavskom kraji.Dynamika cien v priemysle sa naďalej zmierňuje. Celkovo totiž ceny priemyselných výrobcov v máji medziročne stúpli o 1,7 %, kým mesiac predtým rast dosiahol 1,8 %. V medzimesačnom porovnaní priemyselné ceny stúpli o 0,2 % oproti 0,1-percentnému poklesu z apríla. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko pritom v máji medziročne stúpli o 4,2 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,3 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 6 %, ťažby a dobývania o 5,8 % a priemyselnej výroby o 1,1 %. V rámci priemyselnej výroby najrýchlejšie rástli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,2 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 5,3 % a výroby chemikálií a chemických produktov o 3,4 %. Najvýraznejšie klesli ceny dopravných prostriedkov o 4,6 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko o 3,7 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 %, ťažby a dobývania o 5,8 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 3,4 % a priemyselnej výroby o 1,3 %.
Exportné priemyselné ceny naopak v máji medziročne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny ťažby a dobývania o 0,9 % a priemyselnej výroby o 0,1 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %. V priemyselnej výrobe klesli najmä ceny výroby kovov a kovových konštrukcií o 5,1 %. Na druhej strane najvyšší rast vykázali ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 10,9 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,5 %, výrobkov z gumy a plastu o 4,4 % a textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 4,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre export o 1 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,7 %, ťažby a dobývania o 3,3 % a priemyselnej výroby o 0,9 %.