Nálada v ekonomike stúpa, začiatok nového rastu?

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – Nálada v ekonomike v apríli znovu vzrástla, celkovo sa dostala na hodnotu 92,6 bodov. Od minulého decembra vzrástla o takmer 11 bodov, a po zlom konci minulého roka konečne ukazuje na pozitívny rastový trend.

Celkovo by mohlo zlepšenie nálady v ekonomike znamenať  naštartovanie nového ekonomického rastu. Vyhrané však rozhodne nie je, pretože údaje z ekonomiky prichádzajú rozporuplné. Maloobchodné tržby mierne klesajú, naopak priemysel rastie len pomaly.

Najväčšiu váhu v celom indikátore má sekcia priemyslu. Priemyslová dôvera vzrástla z nulovej hodnoty v marci na jeden bod. Nejde síce o zásadný rast, ale priemysel svojou veľkou váhou dáva lepšiu dôveru v ekonomiku. Oproti predchádzajúcim mesiacom ide o veľmi dobrý výsledok, ktorý by mal zabrániť spomaleniu ekonomiky.

Aj tak ale priemyslová výroba dopláca na klesajúci európsky dopyt, a preto je potenciál k vývozu nízky. Hlavný ekonomický motor Európy – Nemecko, zatiaľ prešľapuje na mieste, a tak aj ono potrebuje nabrať novú silu k rastu.

Pri spotrebiteľoch tentokrát neprišlo k žiadnej výraznejšej zmene. Hodnota sentimentu zostala na mínus 30 bodoch, teda len o štyri desatiny horšia ako pred mesiacom. Výrazný posun je badať oproti minulému decembru, kedy bola na hodnote -38,9 bodov. Jeden z najdôležitejších faktorov je pokles inflácie, teda zmiernenie rastu cien. Vlani rástli ceny až o 4 %, teraz je inflácia polovičná. V marci dosiahla 1,9%, teda optimálnu hodnotu.

A spotrebitelia to postupne vnímajú a chápu, že sa ich peniaze výraznejšie neznehodnocujú. Naopak negatívne pôsobí nezamestnanosť, ktorá je stále veľmi vysoká a výrazne dopadá na spotrebiteľov. Mierne negatívny vplyv môže mať aj kríza na Cypre, ktorá spotrebiteľom znova pripomenula, že problémy Európy ešte zďaleka nie sú vyriešené.

„Vyhrané však rozhodne nie je, pretože údaje z ekonomiky prichádzajú rozporuplné. Maloobchodné tržby mierne klesajú, naopak priemysel rastie len pomaly. Pozitívom je rastúca priemyslová dôvera a pokles inflácie. Naopak negatívne pôsobí nezamestnanosť, ktorá je stále veľmi vysoká a výrazne dopadá na spotrebiteľov. Mierne negatívny vplyv môže mať aj kríza na Cypre, ktorá spotrebiteľom znova pripomenula, že problémy Európy ešte zďaleka nie sú vyriešené,“ hovorí analytik Michal Kozub.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...