Nálada v slovenskom priemysle sa zlepšuje

28.9.2012

BRATISLAVA 28. septembra (WEBNOVINY) – Nálada v slovenskom priemysle sa už druhý mesiac za sebou zlepšuje.

Podľa výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR sa hodnota indikátora dôvery v priemysle v septembri zvýšila o o 4,4 percentuálneho bodu na hodnotu mínus 0,3 bodu. Ako ďalej úrad uviedol, vývoj indikátora ovplyvnil hlavne očakávaný rast produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch.

Trend priemyselnej produkcie bol oproti predchádzajúcemu mesiacu klesajúci, keď saldo sa znížilo o 21 na mínus 7 bodov, čo predstavuje najnižšiu úroveň od mája 2012. Pokles uviedli hlavne producenti vo výrobe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení a elektrických zariadení.

Rast zaznamenali vo výrobe drevených a papierových výrobkov a potravín.

Dopyt v septembri klesol

Saldo celkového dopytu po priemyselnej produkcii v septembri opäť mierne kleslo. V porovnaní s augustom sa znížilo o 3 na mínus 22 bodov, a to najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, potravín a strojov a zariadení.

Zvýšenie dopytu predpokladajú len respondenti v chemickom priemysle. Viac ako tri štvrtiny respondentov pokladalo dopyt za dostatočný.

V zahraničnom dopyte bol vývoj podobný. Konjunkturálne saldo sa znížilo o 2 na mínus 21 bodov. Zníženie očakávajú najvýraznejšie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, potravín a drevených a papierových výrobkov. Naopak, rast dopytu v zahraničí avizujú len v chemickom priemysle a dodávke elektriny, plynu a pary. Podiel respondentov, ktorí považujú úroveň zahraničného dopytu za dostatočnú, je 68 %.

Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa oproti augustu zvýšilo o 2 body. Rast zásob predpokladajú hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a textilu a odevov. Naopak, pokles zásob sa očakáva hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov. Až 81 % respondentov považuje ich stav za primeraný.

Očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v septembri zvýšili oproti augustu o 18 bodov na hodnotu 21 a priblížil sa k hranici dlhodobého priemeru, ktorý je 23 bodov.

Predpoklad zvýšenej produkcie

Zvýšenie produkcie predpokladajú vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a drevených a papierových výrobkov; podľa veľkostných kategórií v podnikoch s tisíc a viac zamestnancami a podľa regiónov v Trnavskom a Košickom kraji. Pokles očakávajú len v dodávke vody a v ťažobnom priemysle.

Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v septembri vzrástlo oproti augustu o 3 na 3 body. So zvyšovaním cien počítajú hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, v chemickom priemysle a výrobe potravín. Znižovanie cien predpokladajú len vo výrobe farmaceutických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a elektrických zariadení.

Saldo zamestnanosti v septembri pokleslo o 2 na mínus 12 bodov. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú najmä vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov, kovov a kovových konštrukcií a dodávke elektriny, plynu a pary a podľa regiónov najmä v Košickom kraji.

Zvyšovanie počtu zamestnancov sa očakáva najvýraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení; podľa regiónov v Trnavskom kraji.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.