Národný jadrový fond si finančne prilepší

BRATISLAVA 2. mája (WEBNOVINY) – Národný jadrový fond (NJF), ktorý spravuje prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami, si finančne prilepší.

Vládny kabinet totiž už schválil nariadenie, ktoré uvádza do praxe novelu zákona o Národnom jadrovom fonde. Podľa novely prevádzkovatelia jadrových zariadení zaplatia do fondu na tzv. zadný palivový cyklus ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tisíc eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma bude každoročne valorizovaná o infláciu.

Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia na likvidáciu jadra aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Okrem prevádzkovateľov prispievajú do fondu aj samotní odberatelia. Tí platia v súčasnosti v cenách elektriny zhruba 3 eur za každú odobratú megawatthodinu. Táto suma sa pre infláciu zvýši od júla tohto roka na 3,07 eur za megawatthodinu.

Na likvidáciu jadra by malo mať Slovensko z roka na rok viac prostriedkov. Národný jadrový fond by mal mať na konci tohto roka na svojich účtoch 965 mil. eur. Na konci roka 2016 by mal mať jadrový fond na účtoch už takmer 1,7 mld. eur. Zvyšovanie finančných prostriedkov na likvidáciu jadra pripisuje jadrový fond najmä zvyšovaniu výkonu slovenských jadrových elektrární, ktoré tak vyrobia viac elektriny.

Celkový výkon slovenských jadrových blokov by sa mal podľa NJF v roku 2016 zvýšiť zo súčasných 1 950 megawattov na 2 986 megawattov. Výroba elektrickej energie prostredníctvom jadrových elektrární by sa tak mala zvýšiť z tohtoročných 15 terawatthodín na zhruba 23,6 terawatthodín elektrickej energie v roku 2016.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...