NaviGraf spol. s r.o. – reakcia na sporné konkurzné konanie

BRATISLAVA 16. januára (WBN/PR) – Konkurzné konanie voči spoločnosti NaviGraf, s.r.o, ktorého konateľkou a generálnou riaditeľkou je Natália Bugyi Vicsápiová, bolo dňa 8. januára 2013 zastavené Okresným súdom Bratislava I.

Návrh na konkurz podali maďarské firmy Schneider Graphik Kft. a Rolltrix Kft. pre údajné nesplatenie finančných záväzkov.

Právny zástupca spoločnosti NaviGraf upozornil súd ešte v novembri 2012, že predmetné pohľadávky sú sporné. Súd toto upozornenie nereflektoval, preto sa vedenie NaviGraf-u po vyhlásení konkurzu rozhodlo sporné pohľadávky pod nátlakom a v tiesni uhradiť. NaviGraf však nepovažuje záležitosť za uzavretú a z dôvodu spornosti pohľadávok sa bude domáhať svojich práv a odškodnenia.

Vedenie spoločnosti NaviGraf zároveň upozorňuje verejnosť a podnikateľskú obec na zlý zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, ktorý mala podľa názoru niektorých sudcov overiť súdna prax. Prípad Navigrafu jasne ukazuje, že tento zákon umožňuje neprávom poškodiť a existenčne ohroziť zdravú firmu.

Je hrubým zásahom do základných práv podnikateľov, majiteľov podnikov a štatutárnych zástupcov podnikov, ak zákon umožňuje zverejniť v obchodnom vestníku informáciu o začatí konkurzného konania bez toho, aby sa o podanom návrhu dotknutá osoba oficiálne dozvedela a mohla sa kvalifikovane pred zverejnením brániť.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...