NDS zrušila tendre na projekty pre úseky cesty R4

BRATISLAVA 22. januára (WEBNOVINY) – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) zrušila verejné súťaže na vypracovanie dokumentácií stavebného zámeru a na územné rozhodnutie pre stavby úsekov rýchlostnej cesty R4 Svidník – Lomné a Lomné – Hanušovce nad Topľou.

NDS zdôvodnila zrušenie tendrov vo Vestníku verejného obstarávania tým, že sa zmenili okolnosti, za ktorých ich vlani v júni vyhlásila.

Odhadované náklady za dodanie projektov v spomínaných súťažiach boli 1,28 mil. eur, resp. 1,94 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

V súčasnosti pokračuje výstavba vyše 14-kilometrového úseku R4 od Košíc po štátnu hranicu s Maďarskom v okrese Košice – okolie. Práce začali v auguste 2010 a ukončené mali byť pôvodne vo februári tohto roku, ale pre rozsiahly archeologický prieskum sa očakáva, že cesta bude odovzdaná do užívania až koncom terajšieho roka.

Dokumentácie stavebného zámeru a na územné rozhodnutie pre stavbu R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany zabezpečí spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. na základe výsledku verejnej súťaže, v ktorej NDS prijala sedem ponúk. Diaľničiari majú za to zaplatiť namiesto predpokladanej ceny 1,275 mil. eur iba 345 tis. eur bez DPH. Vysúťažená cena tak predstavuje 27 % z odhadovaných nákladov. Očakávaný podiel plnenia tejto zákazky v subdodávateľskom vzťahu je 72 %.

V lete roku 2014 by mala podľa predbežných plánov NDS začať výstavba pripravovaného úseku R4 – severný obchvat Prešova v dĺžke 14,7 kilometra. So začiatkom prác na spomínaných úsekoch R4 Svidník – Lomné (19 kilometrov) a Lomné – Hanušovce nad Topľou (16 kilometrov), ako aj na úseku Hanušovce nad Topľou – Kapušany (15 kilometrov) sa predpokladá najskôr v roku 2016. Tieto úseky sú v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov a Svidník. Práce na týchto úsekoch by mali podľa zámeru trvať štyri roky. Výstavba ďalších dvoch úsekov R4 od štátnej hranice s Poľskom po Hunkovce (10 kilometrov) a ďalej po Ladomirovú (8,2 kilometra) v okrese Svidník by mala začať predbežne tiež v roku 2016 a trvať dva roky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...