Nebezpečnú hydinu zistili aj v stravovacích zariadeniach

18.11.2013

BRATISLAVA 18. novembra (WEBNOVINY) – Nebezpečné kuracie mäso pôvodom z Brazílie sa dostalo aj do zariadení spoločného stravovania v Bratislavskom kraji. Informoval o tom regionálny hygienik Otakar Fitz.

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava pri úradných kontrolách zistili, že mäso s prekročenou povolenou mierou antibiotík už v stravovacích zariadeniach spotrebovali, prípadne vrátili dodávateľovi.

Úrad dostal 8. novembra z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v SR výstražné oznámenie z Českej republiky o dodávke nebezpečnej kuraciny na naše územie.

Odporúčame aj:

Na trhu koluje nebezpečná kuracina, ohrození sú aj školáci

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Bratislava-mesto vykonali úradnú kontrolu v prevádzke Market centrum, s.r.o. Pri nej zistili, že mrazené kuracie prsia solené Aurora 2 kg s dátumom minimálnej trvanlivosti 13. januára 2015, boli distribuované aj do zariadení spoločného stravovania v Bratislavskom kraji.

„Naši pracovníci vykonali cielené kontroly u odberateľov predmetných výrobkov, ako aj v iných zariadeniach spoločného stravovania vrátane jedného školského zariadenia v Bratislavskom kraji,“ konkretizoval Fitz. K 15. novembru celkovo vykonali 9 kontrol. V štyroch prevádzkach bol výrobok v čase kontroly už spotrebovaný.

Mrazené solené kuracie prsia pôvodom z Brazílie boli distribuované aj v rámci SR. Zistila to RVPS Prievidza pri kontrole vo firme Peter Štepánek s.r.o., veľkosklad Nitrianske Pravno. V nadväznosti na to, pracovníci RÚVZ Bratislava vykonali ďalšie štyri kontroly u odberateľov podľa zaslaného zoznamu. V čase kontroly sa v uvedených prevádzkach nachádzal len výrobok s iným dátumom trvanlivosti.