Nemcom chýba na Slovensku kvalifikovaná pracovná sila

BRATISLAVA 7. mája (WEBNOVINY) – Nemeckí investori sú spokojní s podmienkami investovania na Slovensku. Uviedol to nemecký veľvyslanec Axel Hartmann na stretnutí s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským.

“Veľvyslanec Hartmann však poukázal na nedostatok odborných pracovných síl na slovenskom trhu práce,“ uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.

Minister Malatinský na stretnutí uviedol, že túto otázku bude slovenská vláda čoskoro riešiť.

Nemecká spolková republika sa v roku 1998 stala najdôležitejším obchodným partnerom SR a odvtedy si s výrazným odstupom udržuje svoju vedúcu pozíciu. Nemecko je podľa údajov Národnej banky Slovenska tretím najvýznamnejším zahraničným investorom v SR.

Na Slovensku pôsobí viac ako 450 firiem s nemeckou majetkovou účasťou, ročným obratom 15 mld. eur a 90 tisíc pracovníkmi. Nemecké investície v ostatných rokoch smerovali najmä do oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho priemyslu, energetiky a finančného sektora.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...