Nemecké domácnosti sú oproti iným krajinám chudobnejšie

BRATISLAVA 22. marca (WEBNOVINY) – Čistý majetok nemeckých domácností je prekvapivo nižší v porovnaní so španielskymi alebo talianskymi. Vyplýva to z prieskumu nemeckej centrálnej banky (Bundesbank), o ktorom informuje na svojej internetovej stránke.

Medián čistého majetku, ktorý banka meria ako súčet všetkých nehnuteľností a finančných aktív mínus celkové záväzky typickej domácnosti, v Nemecku bol ku koncu roka 2010 v sume 51 400 eur.

Ide tak o menej ako jednu tretinu majetku domácností v Španielsku a Taliansku, kde čistá hodnota majetku predstavuje 178 300 eur, resp. 163 900 eur.

Dôvodom nižšieho majetku nemeckých domácností spočíva vo vlastníctve nehnuteľností. Kým v Nemecku má svoj dom alebo byt 44,2 % domácností, vo Francúzsku je to 58 % domácností, v Taliansku 69 % a v Španielsku 83 %. Pre túto štúdiu banka použila údaje od 3 565 domácností v období rokov 2010 a 2011. Informácie obsahovali údaje o hmotnom majetku, úsporách v bankách, príjmoch a nárokoch vyplývajúcich zo súkromného dôchodkového sporenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...