Nemocnica v Malackách tvrdí, že sestrám dala všetko

BRATISLAVA 28. marca (WEBNOVINY) – Zdravotné sestry by si mali od 1. apríla finančne prilepšiť, vyplýva to zo zákona.

Spoločnosť Nemocničná a.s., ktorá je majoritným vlastníkom nemocnice v Malackách, však tvrdí, že nedokáže splniť mzdové nároky zdravotných sestier. Nemocnica by musela ročne zaplatiť na platoch pre sestry o 720-tisíc eur viac ako doteraz.

Pohovory so sestrami boli neúspešné

Nemocnica sestrám vysvetlila, že zdravotné poisťovne doteraz neponúkli záruku takéhoto navýšenia platieb. „Mali sme individuálne rokovania so všetkými našimi zdravotnými sestrami, kde jasne odznelo, že nemáme zdroje na navýšenie platov tak, ako stanovuje zákon, pretože toto navýšenie nie je kryté úhradami od zdravotných poisťovní,“ povedal hlavný akcionár Nemocničná a.s. MUDr. Radoslav Bardún.

„Naše riešenie, ktoré nie je porušením zákona spočíva v tom, že uzavrieme so sestrami nové dodatky ku existujúcim pracovným zmluvám. Ich úväzok bude rozdelený na zdravotnú časť a časť týkajúcu sa administratívnej činnosti. Výsledná suma na mzde sestry by bola v porovnaní so súčasnosťou o 16 eur mesačne vyššia, čo je presne tá suma, o ktorú nám zdravotné poisťovne navýšili platby. Viac zdrojov nemáme,“ dodal.

Súčasťou zmlúv je aj záväzok, že Nemocničná a.s. doplatí sestrám všetky prostriedky navyše, ktoré od poisťovne získa. „Chceme aby bolo všetkým jasné, že prostriedky, ktoré nám poisťovne na platy sestier poskytnú, pôjdu sestrám,“ povedal Bardún.

Zdravotné sestry ponúkané riešenie odmietli, čo vedenie nemocnice na jednej strane chápe, ale na druhej strane konštatuje, že osobné pohovory so sestrami nesplnili účel. „Veľmi transparentne a veľmi čestne sme každej jednej vysvetlili, že nemáme zdroje a že to nie je naša vina. Súhlas s navrhovaným provizórnym riešením by sme vnímali ako súčasť solidarity zamestnanca s firmou, ktorá sa nie vlastnou vinou ocitla v situácii, kedy nevie splniť zákonný nárok zamestnancov,“ povedal Bardún.

Akcionár zvažuje podanie na ústavný súd

Hlavný akcionár nemocnice zvažuje podanie na Ústavný súd SR. Tvrdí, že nová legislatíva na jednej strane priznáva sestrám určenú minimálnu mzdu, ale na strane druhej nezabezpečuje na takéto mzdy adekvátne úhrady od poisťovní.

„Naši právnici sa týmto problémom intenzívne zaoberajú. Nie je predsa možné, aby zákon vnášal do podnikania, ale aj normálnych medziľudských vzťahov takýto neriešiteľný rozpor. Je to v rozpore nielen s normálnym zdravým rozumom, ale aj v rozpore s pravidlami podnikania,“ povedal Radoslav Bardún a na záver dodal, že akcionár nemocnice v Malackách nemá najmenší dôvod ani chuť akýmkoľvek spôsobom obmedzovať právo sestier na zvýšenie miezd.

„Naopak, myslíme si, že zdravotné sestry zarábajú menej, akoby by mali. V momente, kedy to úhrady od poisťovní umožnia, im platy zvýšime a splníme zákon. Presne tak, ako sme to urobili v prípade platov lekárov,“ povedal Radoslav Bardún.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...