Neoznačené kuracie mäso z Poľska skončilo v kafilérii

13.3.2013

BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Kuracie mäso z Poľska prepravované bez prekrytia vedľa neumytých prepraviek, ktoré inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Martine zachytili minulý týždeň, skončilo v kafilérii.

Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ RVPS Jozef Felcan. Zároveň odmietol kritiku riaditeľky Potravinovej komory Slovenska (PKS) Jarmily Halgašovej, podľa ktorej RVPS v prípade eskortovania dodávky zlyhala.

Martinskí inšpektori pri kontrole prepravy potravín minulý týždeň zastavili poľského prepravcu mäsa.

„Po otvorení ložného priestoru bolo cítiť zápach a inšpektori RVPS Martin identifikovali zdroj zápachu z neumytých a nedezinfikovaných prepraviek na mäso. Po dôslednej kontrole ložného priestoru inšpektori našli za predposledným radom prázdnych prepraviek 20 kusov prepraviek po cca 15 kg kuracích častí, ktoré neboli prekryté – boli voľne ložené v prepravkách bez akéhokoľvek označenia,“ konkretizoval Felcan.

Inšpektori skontrolovali mäso, ktoré však podľa Felcana nezapáchalo, nejavilo farebné zmeny, nebolo osliznuté a nejavilo známky kazenia. Vodič dodávky nevedel predložiť nadobúdacie doklady o pôvode kuracích častí, čo odôvodňoval tým, že vezie naspäť do firmy v Poľsku tovar neprevzatý v kamenných predajniach v Prievidzi a Bošanoch a dodacie listy od prepravovaného tovaru ostali v predajniach.

„Vzhľadom na nezlučiteľnosť prepravy mäsa – kuracích častí a neumytých a nevydezinfikovaných prepraviek a nemožnosti identifikácie prepravovaného tovaru (tovar neznámeho pôvodu) chceli uložiť inšpektori RVPS blokovú pokutu na mieste, čo vodič odmietol s odôvodnením, že nemá žiadne peniaze a nie je to jeho tovar. Taktiež nemal peniaze na uhradenie likvidácie kuracích častí v kafilérii v SR, pretože kafilériu vždy platí prepravca, preto sa vodič telefonicky kontaktoval s majiteľom firmy,“ priblížil Felcan. Majiteľ sa neskôr kontaktoval telefonicky s inšpektormi RVPS a prisľúbil, že tovar neškodne odstráni v Poľsku.

Inšpektori zabezpečili policajný eskort až po hranice s Poľskom. „Voči majiteľovi bol podaný návrh na začatie správneho konania, čo je zaznamenané aj v systéme Kobra ihneď po vykonaní kontroly. Na RVPS Martin majiteľ doručil doklad o neškodnom odstránení v kafilerickom zariadení v Poľskej republike 320 kg kuracích častí,“ uviedol Felcan.

Tento postup RVPS označil za vysoko profesionálny. „Nič viac inšpektori RVPS Martin nemohli pri kontrole uskutočniť, nakoľko mäso podľa prísľubu majiteľa skončilo v kafilérii v Poľskej republike, o čom je aj úradný doklad založený v spise na RVPS Martin,“ zdôraznil Felcan.

PKS však tvrdí, že postup inšpektorov nezodpovedal vážnosti situácie a označila ho za vážne zlyhanie. „Slovenská platná legislatíva umožňuje oveľa prísnejšie postihy v prípade ohrozovania zdravia ľudí škodlivými potravinami. Zatiaľ čo iné členské štáty EÚ razantne uplatňujú všetky dostupné prostriedky a postupy pri porušení legislatívy a ohrození zdravotnej bezpečnosti zo strany zahraničných dodávateľov potravín, tak slovenskí veterinári zaujali mimoriadne laxný postoj a poľské smradľavé mäso iba eskortovali naspäť do Poľska, čím umožnili jeho návrat na Slovensko cez iný hraničný prechod,“ dodala Halgašová.

Riaditeľ RVPS však nesúhlasí. „Keby pani Halgašová zaujala profesionálny prístup k tomuto problému a informovala sa o vzniknutej situácii na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky alebo na RVPS v Martine, bola by sa dozvedela o presných a úplných podrobnostiach týkajúcich sa tohto prípadu, pretože už počas kontroly bola Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovaná o vzniknutom probléme a informovala veterinárnu autoritu Poľskej republiky o vzniknutej situácii a o ďalších postupoch inšpektorov RVPS Martin,“ vysvetlil Felcan.

Takéto bezdôvodné a nekompetentné obvinenia by si od riaditeľky PKS zaslúžili ospravedlnenie celému veterinárnemu stavu. „Veterinári po nociach a po pracovnej dobe, v čase svojho voľna kontrolujú prepravu, výrobu, distribúciu a predaj potravín. O tom, že sa im darí, svedčí množstvo odhalených porušení, ktoré sú riešené sankciami v zmysle zákona,“ uzavrel Felcan.

RVPS Martin patrí k piatim regionálnym veterinárnym a potravinovým správam s najvyšším záchytom nedostatkov pri kontrole prepravy potravín na cestách, s najvyšším počtom uložených sankcií. K tomu región Martina predurčuje zemepisná poloha, nakoľko Martin leží na križovatke dvoch významných trás – severo-južnej a východo-západnej prepravnej trasy.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.