Neprimerané podmienky reťazcov majú červenú

BRATISLAVA 4. januára (WEBNOVINY) – Obchodné reťazce musia zmierniť podmienky, ktoré stanovujú svojim dodávateľom.

Od 1. januára tohto roku totiž nadobudol účinnosť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Na zoznam zakázaných požiadaviek sa tak dostal napríklad poplatok za zaradenie do registra dodávateľov, zaradenie potraviny do evidencie predávaných výrobkov a tiež aj finančné plnenie za neposkytnuté služby.

Za zakotvenie neprimeranej podmienky do obchodného vzťahu budú hroziť pokuty až do výšky 300 tis. eur. Cieľom tejto legislatívy je zamedziť zneužívaniu silného ekonomického postavenia odberateľa na vnútornom trhu s potravinami vyžadovaním iba jednostranne výhodných obchodných podmienok.

Nový zákon však opozícia a ani reťazce neprijali s nadšením. Najväčšími kritikom vládneho návrhu boli strany SaS a Most-Híd. Ich predstavitelia zastávajú názor, že obchodníci budú zákon rôznymi spôsobmi obchádzať, napríklad uzatváraním zmlúv so zahraničnými dodávateľmi.

Za následok by to podľa nich malo iba ďalší pokles už aj tak nízkeho podielu slovenských potravín v obchodoch. Ďalším opatrením v neprospech hlavne malých podnikateľov bude skrátenie termínu splatnosti faktúr zo 60 na 30 dní, keďže reťazce si budú mať dosť vyjednávacej sily na zakotvenie klauzuly o tolerancií neskoršieho platenia. Na druhej strane však malý dodávateľ bude musieť tým svojim platiť dvakrát rýchlejšie.

Podobný názor majú aj zástupcovia obchodných reťazcov. Billa a Coop Jednota nich komplikuje voľný pohyb tovaru a zvyšuje transakčné náklady. To sa v konečnom dôsledku môže premietnuť aj do zvýšenej ceny potravín.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...