Nezamestnaní možno prídu o niektoré príspevky

17.12.2012

BRATISLAVA 17. decembra (WEBNOVINY) – Hospodárska a sociálna rada (HSR) v pondelok nedospela k zhode pri návrhu novely zákona o službách zamestnanosti.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, s predloženými zmenami nesúhlasila Republiková únia zamestnávateľov a výhrady k novele mala aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).

„Výhrady súviseli najmä so zmenou niektorých obligatórnych nárokov na nenárokovateľné, to najmä pri úprave príspevku pre zriadenie chránenej dielne a na udržanie občana so zdravotným postihnutím,“ povedal Richter.

Korupcia pri posudzovaní žiadostí

Šéf AZZZ Rastislav Machunka upozornil na to, že zavedenie nenárokovateľnosti pri siedmich príspevkoch aktívnej politiky trhu práce vytvára otázky nad možnou korupciou pri posudzovaní žiadostí.

Žiadateľ má podľa neho v súčasnosti istotu, že po splnení podmienok príspevok dostane. „Pri viacerých nástrojoch sa prejavilo zneužívanie,“ povedal minister práce.

Výbory pre otázky zamestnanosti, ktoré majú posudzovať žiadosti o poskytnutie príspevkov, budú podľa Richtera zložené aj zo zástupcov zamestnávateľov a odborov. „Každé jedno rozhodnutie bude transparentne zverejnené a bude pod veľkým stupňom verejnej kontroly,“ dodal minister.

Nástroje aktívnej politiky sa majú zrušiť

Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje, aby od začiatku mája budúceho roka nemali nezamestnaní automatický nárok na sedem príspevkov.

Má ísť o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, či o protipovodňový príspevok.

O poskytnutí týchto príspevkov nezamestnanému má rozhodovať výbor pre otázky zamestnanosti a následne ich poskytnutie má schvaľovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Okrem toho sa má dvanásť súčasných nástrojov aktívnej politiky trhu práce zrušiť, a to z dôvodu nízkej miery ich využívania a nedostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na aktívnu politiku trhu práce.

Úrady práce by už nemali ďalej poskytovať dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku, či príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.