Nezamestnaní sa zapoja do záchrany slovenských hradov

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Nezamestnaní sa v najbližších týždňoch zapoja do národného projektu obnovy kultúrneho dedičstva.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny chce tak vytvoriť krátkodobé pracovné miesta pre nezamestnaných v širšej oblasti obnovy kultúrneho dedičstva, ako sú hrady, pevnosti, mestské hradby, kaštiele, kúrie, kláštory a historické parky s perspektívou dlhodobého zamestnania v tejto oblasti.

Ako informovala agentúru SITA Jana Lukáčová z ÚPSVR, do projektov obnovy kultúrnych pamiatok bude v roku 2013 zaradených 233 uchádzačov o zamestnanie. Jednotlivé úrady práce si rozdelia na poskytovanie príspevkov na podporu zamestnanosti pri obnove kultúrnej pamiatky 908 126 eur.

Príspevok zahŕňa celkovú cenu práce pre jedného uchádzača o zamestnanie na obdobie šiestich mesiacov, stravné, úrazové poistné a pracovný odev na jedno pracovné miesto. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny chce v projekte „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ využiť skúsenosti získané z Pilotného projektu zapojenia nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva – slovenských hradov.

Tohtoročný projekt realizujú s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na celý národný projekt sú na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 schválené finančné prostriedky vo výške 3 272 000 eur.

Do projektu sa v roku 2013 zapojilo 14 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a 16 subjektov, ktorým bola schválená dotácia z Ministerstva kultúry SR v rámci výzvy programu Obnovme si svoj dom, podprogram – Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.

V tomto roku budú nezamestnaní opravovať hrady Parič a Slanec v Košickom kraji, kaštieľ v Toporci a hrady v Kapušanoch, na Šariši a v Jasenove v Prešovskom kraji. V Žilinskom kraji opravia hrad Lietava a v Banskobystrickom hrady Muráň, Divín, Pustý hrad vo Zvolene a Širkovský hrad. V tomto kraji opravia aj kostol Čalomija. Obnovy sa dočká aj hrad Beckov, Čachtický hrad a hrad Lednica v Trenčianskom kraji a hrad Branč v Trnavskom kraji.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...