Nezamestnanosť na Slovensku bude rásť, odhaduje NBS

BRATISLAVA 7. marca (WEBNOVINY) – Podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) ubudlo v poslednom kvartáli roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom až približne 20 tisíc zamestnancov.

Analytici menového úseku pritom vychádzajú z metodiky výberového zisťovania pracovných síl.

Veľká časť z nich podľa Alexandra Karšaya z NBS pravdepodobne nastúpila na PN, a tým sa neprejavila v počte nezamestnaných.

„Ak by sa tieto osoby štandardne zaradili medzi nezamestnaných, čo pravdepodobne nastane neskôr, bola by miera nezamestnanosti približne o dve desatiny vyššia,“ uviedol Karšay.

Slabá ekonomika ovplyvňuje mzdy

Podľa údajov Štatistického úradu, ktoré zverejnil v stredu, sa počet nezamestnaných na Slovensku zvýšil v štvrtom štvrťroku 2012 oproti predchádzajúcemu štvrťroku o viac ako osem tisíc. Kvartálne údaje trhu práce podľa Karšaya potvrdili negatívne signály z predchádzajúcich indikátorov.

Karšay neočakáva, že by sa vývoj v prvom kvartáli tohto roka zásadne líšil od toho predchádzajúceho. „Aj keď sa niektoré indikátory, najmä čo sa týka sentimentu a očakávaní podnikov, zlepšujú, predbežné údaje o znížení počtu dohôd môžu priniesť mierne prudší pokles zamestnanosti ako NBS očakávala v prognóze P4QA 2012,“ skonštatoval Karšay.

Samotné mzdy podľa neho korešpondovali s oslabeným ekonomickým vývojom a medzikvartálne vzrástli o 0,1 %. „Kompenzácie zamestnancov vzrástli o niečo prudšie, ale pravdepodobne ich dodatočne ovplyvnilo vyplatené odstupné,“ konštatoval Karšay. Ako pokračoval, slabý dopyt po práci a zvýšené odvodové zaťaženie bude tlmiť nárast miezd.

Vývoj nezamestanosti

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 14 %. Oproti roku 2011 išlo o nárast počtu nezamestnaných o 9,6 tisíca na 377,5 tisíc osôb. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

V samotnom štvrtom kvartáli vlaňajška priemerný počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol o 11,9 tisíca na 390,4 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa tak v štvrtom štvrťroku 2012 medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 14,4 %.

U žien nezamestnanosť v októbri až decembri minulého roka vzrástla o 0,6 bodu na 15 % a u mužov sa zvýšila o 0,2 bodu na 14 %. „V štvrtom štvrťroku 2012 oproti tretiemu štvrťroku 2012 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 8,8 tisíca na 387,2 tisíc osôb,“ uvádza ŠÚ SR.

Mimoriadne vysoký podiel na trhu práce pretrvával v skupine dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú bez práce dlhšie ako jeden rok. Z celkového počtu nezamestnaných dlhodobo nezamestnaní tvorili 64,9 %. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2011 sa ich počet zvýšil o 3,1 % na 253,4 tis. osôb.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...