Nezamestnanosť narastá, Slovensku predpovedajú naopak pokles

BRATISLAVA 16. júla (WEBNOVINY) – Miera nezamestnanosti zostáva stále vysoká a OECD predpovedá jej ďalšie zvýšenie v niektorých krajinách do konca roku 2014.

Ako sa ďalej konštatuje v zverejnenom výhľade, v krajinách OECD sú rozdiely v miere nezamestnanosti a aj v trendoch vývoja.

Kým v šiestich krajinách eurozóny, konkrétne vo Francúzsku, v Taliansku, Grécku, Portugalsku, Slovinsku a v Španielsku, OECD predpovedá do konca budúceho roka zvýšenie miery nezamestnanosti o jeden alebo viac percentuálnych bodov, tak pokles najmenej o pol percentuálneho bodu očakáva organizácia v piatich krajinách. Ide o Island, Estónsko, Nový Zéland, Slovensko a USA.

V januári 2012 priemerná miera nezamestnanosti v OECD krajinách predstavovala 8,1 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej, ako bola v čase najväčšej nezamestnanosti v októbri 2009 a o 2,5 percentuálneho bodu viac ako v decembri 2007 na začiatku krízy. Ako ďalej vyplýva z publikácie, v krajinách OECD je viac ako 48,8 miliónov osôb nezamestnaných, teda o 16 mil. viac ako na začiatku krízy. Podľa prognóz OECD sa miera nezamestnanosti zvýši v roku 2013 na 8,2 % a ku koncu roka 2014 by mala klesnúť na úroveň 8 %.

Správa konštatuje, že stratou zamestnania boli najviac postihnutí mladí muži s nízkou kvalifikáciou. Zamestnanosť starších pracovníkov sa mierne zvýšila. Podľa analýz OECD sa starší pracovníci a mládež navzájom dopĺňajú a nie sú náhradou jeden za druhého na pracovnom trhu. Na rast miezd alebo ich znižovanie nemá kríza priamy vplyv. Ženy vo všeobecnosti nie sú viac náchylné na stratu zamestnania ako muži, ale po strate zamestnania si ťažšie hľadajú nové zamestnanie, konštatuje sa ďalej v správe. V mnohých krajinách sa podľa OECD zvyšuje pravdepodobnosť dlhodobej nezamestnanosti. Skôr sa zamestnajú pracovníci s vyšším vzdelaním ako nízko kvalifikovaní pracovníci.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...