Nezamestnanosť pokorila ďalšiu psychologickú hranicu

BRATISLAVA 21. januára (WEBNOVINY) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka medzimesačne vzrástla o 0,50 percentuálneho bodu na 14,44 %.

Nezamestnanosť tak bola na konci minulého mesiaca naďalej najvyššia od mája 2004, kedy dosiahla 14,47 %. Ako ďalej informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), medziročne sa miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac zvýšila o 0,85 percentuálneho bodu.

Počet uchádzačov o zamestnanie schopných ihneď nastúpiť do práce dosiahol 390 111 osôb. Medzimesačne sa tak zvýšil o 13 473 osôb a medziročne vzrástol o 27 683 osôb.

Miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne vzrástla vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší medzimesačný nárast miery nezamestnanosti, o 0,82 percentuálneho bodu na 20,81 %, vykázal Banskobystrický kraj.

Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti dosiahol ešte Prešovský kraj s 20,66 % a Košický kraj s 19,58 %. Na okresnej úrovni posledný mesiac vlaňajška pokles miery nezamestnanosti nastal v piatich okresoch, v 73 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese miera nezamestnanosti zostala úrovni novembra minulého roka.

„Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (35,59 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I, a to 4,15 %,“ informuje ústredie práce.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...