Nezamestnanosť v SR podľa papiera znížia nové projekty

BRATISLAVA 22. mája (WEBNOVINY) – Vláda v stredu schválila správu o aktuálnej situácii na trhu práce na Slovensku a o opatreniach na jej zlepšenie.

Ako sa uvádza v materiáli, kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim vývoj na trhu práce je hospodárska situácia. Ministerstvo práce preto v záujme stimulácie trhu práce a okamžitej podpory rastu pracovného trhu v správe uviedlo opatrenia, ktoré majú v čase spomaľovania ekonomického rastu zlepšiť situáciu na trhu práce.

Medzi projekty, ktoré majú priamo finančne podporiť vytváranie pracovných miest v rokoch 2013 až 2015, rezort práce zaraďuje projekty na podporu zamestnávania mladých nezamestnaných do 29 rokov v samospráve a podnikateľských subjektoch, ako aj projekt na podporu znevýhodnených nezamestnaných.

Bezprostredný efekt na zamestnanosť majú mať v krátkodobom horizonte aj prorastové opatrenia. Vytvorenie alebo udržanie 60,2 tisíc pracovných miest majú podporiť príspevok na podporu udržania pracovných miest, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, či projekt na podporu umiestnenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Nepriamy efekt na zamestnanosť má mať efektívnejší boj s nelegálnou prácou, zlepšenie podnikateľského prostredia a opatrenia v oblasti obchodu a ochrany spotrebiteľa.

Správu prednesie šéf rezortu práce a sociálnych vecí Ján Richter vo štvrtok v parlamente.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...