Nezamestnanosť vzrástla, na Slovensku aj v OECD

BRATISLAVA 11. septembra (WEBNOVINY) – Nezamestnanosť za celú Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v júli mierne vzrástla na 8,0 % z júnových 7,9 %.

Na Slovensku sa zvýšila z 13,8 % na 14,0 %. V rámci celej EÚ sa nezamestnanosť stabilizovala na hodnote 10,4 % a v eurozóne na úrovni 11,3 %.

V rámci OECD najvyššiu mieru nezamestnanosti evidovalo Španielsko (25,1 %), Portugalsko (15,7 %) a Írsko (14,9 %).

Najnižšiu nezamestnanosť mali v Južnej Kórei (3,1 %).

V júli 2012 bolo v rámci OECD bez práce 47,9 mil. ľudí, čo bolo o 13,1 mil. viac ako v rovnakom mesiaci roka 2008, kedy začala globálna finančná kríza.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...