Nezamestnaných opäť pribudlo, Rimavská Sobota vedie rebríček

BRATISLAVA 20. novembra (WEBNOVINY) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v októbri 13,69 %, čo je oproti septembru tohto roka nárast o 0,25 percentuálneho bodu.

V porovnaní s októbrom vlaňajška ide o nárast miery nezamestnanosti o 0,40 percentuálneho bodu.

Počet nezamestnaných ľudí evidovaných na úradoch práce, ktorí sú okamžite schopní nastúpiť do práce, minulý mesiac dosiahol 369 866 osôb. „V porovnaní so septembrom vzrástol o 6 560 osôb, medziročne sa zvýšil o 15 223 osôb,“ informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V októbri miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne vzrástla vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší medzimesačný nárast, o 0,38 percentuálneho bodu, vykázal Banskobystrický kraj.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Banskobystrický kraj, a to 19,61 %. Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti dosiahol ešte Prešovský kraj s 19,59 % a Košický kraj s 18,86 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri tohto roka pokles miery nezamestnanosti dosiahnutý v 14 okresoch, v 63 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch bola zaznamenaná miera na úrovni septembra 2012.

„Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,50 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I, a to 4,17 %,“ informuje ústredie práce.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...