Nezdaniteľné časti daňovníka za rok 2012 (2. časť)

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti stále platí hranica 100-násobku platného životného minima, od ktorej sa suma nezdaniteľnej časti znižuje.

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa môže uplatňovať aj mesačne.

Nezdaniteľná časť za rok 2012 je 3 644,74 eur

Základ dane, ktorý bol zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 /teda príjmy zo závislej činnosti a zo samostatne zárobkovej činnosti/ znížených o výdavky sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane:
– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

– nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka (podrobnosti zverejníme v ďalšom dieli seriálu)
Až z tohto zníženého základu dane sa vypočítava daň.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa odvíja od sumy platného životného minima k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Suma platného životného minima k 1. januáru 2012 je 189,83 eur.

Sumy nezdaniteľného minima

Upravuje ich Zákon o dani z príjmov § 11. Rozlišujeme dva prípady uplatnenia nezdaniteľnej časti:

1. ak základ dane daňovníka za rok 2012 nepresiahne 100-násobok platného životného minima, teda 18 983 eur, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 19,2-násobku platného životného minima, t. j. 3 644,736 eur, po zaokrúhlení 3 644,74 eur;

2. ak základ dane daňovníka za rok 2012 presiahne 18 983 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka(NČZDD) sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 44,2 x 189,83 eur = 8 390,486 eur

Celý článok o nezdaniteľných položkách pre živnostníka si môžete prečítať TU

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...