Nicholsonová chce sprísniť podmienky pre bezplatné obedy

BRATISLAVA 12. novembra (WEBNOVINY) – Poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová navrhuje od začiatku marca budúceho roka sprísniť nárok na bezplatné obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Do parlamentu predložila návrh novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorého by sociálne odkázané deti s najmenej piatimi neospravedlnenými vyučovacími hodinami stratili nasledujúci mesiac nárok na bezplatnú stravu.

„Týmto opatrením chceme motivovať deti a ich rodičov pri dodržiavaní si povinností a k dôslednému plneniu povinnej školskej dochádzky, a v prípade, ak sa niečo také nedeje, aby boli vyvodené adekvátne sankcie,“ zdôvodnila návrh bývalá štátna tajomníčka rezortu práce a sociálnych vecí.

Opozičná poslankyňa tvrdí, že chce takýmto návrhom zvýšiť účelnosť vynaložených finančných prostriedkov a sleduje motivačné ciele. „Aj v tomto prípade prax ukázala, že toto ustanovenie vôbec nemotivuje deti k povinnej školskej dochádzke, a deti si častokrát prídu len vyzdvihnúť bezplatný obed do školy, aj v dňoch, keď majú neospravedlnené vyučovacie hodiny,“ upozornila Nicholsonová.

Navrhované opatrenie podľa nej nevylučuje možnosť, aby rodičia pre tieto deti zakúpili obed v sume, v akej ho poskytuje škola deťom, ktoré nie sú v hmotnej núdzi.

Druhým návrhom chce Nicholsonová zaviesť pravidlo, aby sa bezplatné školské pomôcky stali majetkom základnej alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. „Škola tak bude mať dosah na ochranu týchto pomôcok,“ tvrdí. Upozorňuje na to, že v súčasnosti štát poskytuje školám nemalé finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s plnením povinnej školskej dochádzky detí v hmotnej núdzi.

Školy za tieto prostriedky nakupujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice a nevyhnutné individuálne pomôcky. „Prax ukázala, že z domu nosia tieto pomôcky v zdevastovanom stave, ktoré už nie sú použiteľné v škole, respektíve sa vyskytujú prípady, kedy deti alebo ich rodičia obchodujú s takto získanými školskými potrebami,“ uviedla poslankyňa za SaS.

Deti majú podľa Nicholsonovej nárok na tieto školské pomôcky dvakrát do roka, a v prípade, ak si tieto pomôcky zničia už v prvom mesiaci, musí dieťa čakať minimálne ďalších štyri až päť mesiacov, kým mu škola zakúpi nové pomôcky. „Toto má vplyv aj na to, že tieto deti si nemajú ako plnohodnotne vykonávať školské zadania od svojich vyučujúcich, čo môže komplikovať ich vzdelávanie,“ dodala.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...