Niektoré štátne inštitúcie nedajú zarobiť štátu, volia cenu

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) – Niektoré štátne inštitúcie využívajú služby súkromných alternatívnych dodávateľov energií. Štát pritom vlastní majoritné podiely v troch najväčších distribučných spoločnostiach, či v dominantnom dodávateľovi zemného plynu. Ak by sa tieto štátne inštitúcie rozhodli pre nich, časť vynaložených prostriedkov na energie by sa vrátilo do štátnej kasy napríklad prostredníctvom dividend.

Inštitúcie, ktoré sa rozhodli pre alternatívnych dodávateľov energií, odôvodňujú svoje kroky povinnosťou obstarávať dodávky energií prostredníctvom tendra. Služby alternatívneho dodávateľa energií využíva napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR (MH), ktoré vlastní, respektíve spravuje majoritné podiely v najväčších dodávateľoch energií.

„Sme povinní obstarávať tovary a služby na základe zákona o verejnom obstarávaní. Dodávka elektrickej energie patrí od roku 2009 prijatím legislatívy Európskej únie medzi tovary, ktoré je potrebné obstarávať. V októbri minulého roka sme preto verejné obstarávanie vyhlásili,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka odboru komunikácie SIEA Katarína Antalová.

Štátne inštitúcie zdôvodňujú výber alternatívneho dodávateľa energií aj výhodnosťou ceny za dodané energie. „Na Slovensku narastá počet dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu a medzi týmito dodávateľmi nastal konkurenčný boj, čo so sebou prináša profit pre koncového odberateľa. Ponuku na dodávku elektriny nám predložili dvaja uchádzači. Komisia vyhodnotila predložené ponuky a vybrala dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenu za dodávku elektrickej energie,“ dodala Antalová.

Úspešným v tendri bola spoločnosť Magna E.A. „Dodávateľ elektrickej energie bol vybraný v procese verejného obstarávania s kritériom najnižšia cena s DPH, pričom v tendri sa zúčastnili aj najväčší dodávatelia energií,“ dodala Monika Szabová z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa rozhodlo pre dodávku energií od spoločnosti Komunal energy.

Alternatívneho dodávateľa energií si vybralo aj Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od spoločnosti Magna E.A. bude rezort odoberať tak elektrinu, ako aj zemný plyn. „Ako verejný obstarávateľ sme umožnili zapojiť sa do verejného obstarávania viacerým spoločnostiam, aby bol zachovaný princíp hospodárskej súťaže. V oboch verejných obstarávaniach vyhrala spoločnosť s najnižšou cenovou ponukou,“ uviedol rezort zahraničných vecí.

Sú štátne inštitúcie, ktoré alternatívneho dodávateľa energií „zdedili“. Takým je napríklad Ministerstvo kultúry SR, ktoré odoberá elektrinu od alternatívneho dodávateľa, taktiež spoločnosti Magna E.A., pre jeden objekt v Bratislave. „Ide o objekt, ktorý bol v roku 2011 prevedený zo správy Ministerstva obrany SR do správy nášho ministerstva, vrátane tohto zmluvného vzťahu. Odber bol ponechaný od tohto dodávateľa z dôvodu, že ZSE, a.s. nebola schopná dodávať elektrinu lacnejšie,“ uviedol pre agentúru SITA Andrej Piško z referátu pre styk s médiami rezortu kultúry.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...