Nová bytová politika štátu má zvýšiť dostupnosť bývania

4.11.2013

BRATISLAVA 4. novembra (WEBNOVINY) – Zvyšovanie dostupnosti bývania, podpora nájomného bývania či obnova bytového fondu v bytových i rodinných domoch budú patriť medzi hlavné ciele novej Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020.

Tento kľúčový dokument podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja začala v pondelok pripravovať pracovná skupina pod vedením rezortného štátneho tajomníka Františka Palka.

„Bytová politika má potenciál výrazne ovplyvniť život veľkej skupiny obyvateľov Slovenska, vrátane tých najzraniteľnejších skupín ako sú mladé rodiny či ľudia odkázaní na sociálnu pomoc. Preto chceme o nových prioritách rozhodovať zodpovedne a do tohto procesu zapojiť expertov z verejnej i súkromnej sféry,“ informoval Palko. Cieľom novo pripravovanej koncepcie je určiť konkrétne zámery štátu v oblasti bytovej politiky do roku 2020, ako aj konkrétne úlohy pre všetky zainteresované subjekty. „Najdôležitejším cieľom je samozrejme zvýšiť dostupnosť bývania pre našich občanov,“ priblížil štátny tajomník.

Pracovná skupina ministerstva rokuje o jednej z noviniek, a to zainteresovaní neziskového sektora do tejto oblasti. „Model zabezpečovania bývania prostredníctvom neziskových organizácií sa osvedčil v mnohých západoeurópskych krajinách. Ak však budeme uvažovať o jeho zavedení aj na Slovensku, treba citlivo zvážiť všetky naše špecifiká, inak nemá šancu na úspech,“ dodal Palko. Ďalšou z priorít novej koncepcie bude aj obnova bytového fondu. Po prvýkrát sa má pritom sústrediť pozornosť nielen na bytové domy, ale aj na rodinné. Obnova ide podľa štátneho tajomníka ruka v ruke so znižovaním energetickej náročnosti budov. Slovensko sa totiž zaviazalo, že do roku 2020 budú mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie.

Odborná pracovná skupina, ktorá pripravuje Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2020, je zložená z predstaviteľov dvadsiatich inštitúcií z verejného i zo súkromného sektora. Sú v nej napríklad zástupcovia ministerstiev dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, financií a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenského zväzu bytových družstiev, ale aj bankového sektora.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.