Nová jadrová elektráreň v Bohuniciach tak skoro nebude

27.9.2012

BRATISLAVA 27. septembra (WEBNOVINY) – Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach tak skoro postavená nebude. Ako uviedol na medzinárodnej konferencii SES 2012 minister hospodárstva Tomáš Malatinský, najskôr by mohlo Slovensko počítať s novou jadrovou elektrárňou o trinásť rokov.

„Aj keby všetci experti z jadrovej energetiky začali dnes s prácami na výstavbe novej jadrovej elektrárne, tak možno v roku 2025 bude postavená,“ povedal Malatinský.

Podľa pôvodných plánov mala byť nová jadrová elektráreň postavená na mieste v súčasnosti odstavených jadrových blokov elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach do roku 2020, pričom prípravná fáza mala trvať do roku 2014, kedy sa mala začať aj jej výstavba.

Skutočné termíny výstavby jadrovej elektrárne by mali byť známe až po vypracovaní štúdie realizovateľnosti. So štúdiou v súčasnosti finišuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS), ktorá má projekt výstavby novej jadrovej elektrárne na starosti. Štúdia realizovateľnosti má v konečnom dôsledku dať odpoveď na otázku, či bude projekt nakoniec reálny.

V projekte nového jadrového zdroja sa predpokladá využitie tlakovodného reaktora. Uvažuje sa o jednom až dvoch reaktoroch s inštalovaným výkonom od 1 000 do 1 700 megawattov, s projektovou životnosťou minimálne 60 rokov. Konečné rozhodnutie o veľkosti a type nového jadrového zdroja bude definované až po vypracovaní štúdie realizovateľosti.

V procese štúdie sa taktiež preskúmajú podmienky lokality, zhodnotí sa vhodnosť dostupných technológií, pomenujú sa riziká a navrhnú sa postupy na ich minimalizáciu.

V štúdii sa opíše organizácia projektu, jeho obchodné zabezpečenie, navrhne sa dodávateľský systém, popíše sa finančná a ekonomická stránka projektu, ako aj náklady na výstavbu. Štúdia realizovateľnosti sa aktuálne spracováva v spolupráci s akciovou spoločnosťou Ústav jaderného výzkumu Řež.

Nová elektráreň by mala podľa pôvodných plánov stáť od 4 do 6 mld. eur. Na financovanie nového jadrového zdroja by nemali byť použité verejné zdroje. Projekt by mal byť financovaný výlučne pomocou cudzích zdrojov.