Nová stratégia trvalej udržateľnosti do roku 2030

15.3.2012

BRATISLAVA 15. marca (WBN/PR) – Už viac ako dve desaťročia publikuje spoločnosť Henkel popri svojej Výročnej správe angažovanú Správu o trvalej udržateľnosti, tzv. Sustainability Report. V jej 21. vydaní, ktoré bolo zverejnené dnes, prezentuje spoločnosť svoju novú Stratégiu trvalej udržateľnosti do roku 2030. Jej jadrom je cieľ dosiahnutia viac za menej a strojnásobenie jej efektívnosti. Nová stratégia udržateľnosti platí pre všetky obchodné odvetvia a pre celý hodnotový reťazec.

Spoločnosť Henkel si stanovila za cieľ používať do roku 2030 len jednu tretinu súčasných vstupov na každé EURO, ktoré vygeneruje. Za účelom zníženia svojej ekologickej stopy a umožnenia udržateľnej spotreby si spoločnosť zadefinovala tri hlavné prístupy: produkty, partneri a ľudia. Svojím zanietením a znalosťami všetkých približne 48 000 zamestnancov spoločnosti Henkel po celom svete významnou mierou prispievajú k implementácii novej stratégie trvalej udržateľnosti. Ako nadstavbu nad svoju hlavnú obchodnú činnosť, vývoj a výrobu inovatívnych produktov spoločnosť plánuje zapojiť svojich zákazníkov a spotrebiteľov, ako aj dodávateľov a priemyselných používateľov v ešte väčšej miere do svojich snáh o podporu trvalej udržateľnosti naprieč celým hodnotovým reťazcom. Spoločnosť Henkel zároveň pomáha svojim zákazníkom znížiť ich vlastnú environmentálnu stopu.

“Musíme nájsť spôsoby ako dosiahnuť viac za menej,” zdôrazňuje predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted. „Sme presvedčení, že máme nielen povinnosť voči budúcim generáciám snažiť sa o udržateľný rozvoj, no udržateľnosť nám dáva aj ekonomický zmysel a je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti. Znižuje náklady, je motorom inovácie a posilňuje našu pozíciu na trhoch budúcnosti.“

Líder v trvalej udržateľnosti
Výkonnosť spoločnosti Henkel za posledných desať rokov poukazuje na to, ako spoločnosť neustále pracuje na zlepšovaní svojej efektívnosti a bezpečnosti: Spotrebu energie a vody sme znížili o 42 percent a odpadovú stopu o 50 percent na metrickú tonu výstupu. Za rovnaké obdobie sa počet pracovných úrazov znížil o 85 percent.
Vedúce postavenie spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti pravidelne potvrdzujú nezávislé externé hodnotenia, ocenenia a umiestnenia v rebríčkoch. Jedným z príkladov je zahrnutie spoločnosti Henkel do indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index už od jeho vzniku v roku 1999. Minulý rok bola spoločnosť už po piaty raz za sebou vyhlásená za lídra v trvalej udržateľnosti v sektore spotrebných výrobkov pre domácnosti.

Viac informácií o trvalej udržateľnosti v spoločnosti Henkel nájdete na internetovej stránke www.henkel.com/sustainability

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Starostlivosť o telo a Adhesive Technologies (Lepidlá Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských ako aj priemyselných odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 48 000 pracovníkov a v roku 2011 dosiahol tržby vo výške 15,605 mld. EUR a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,029 mld. EUR. Prioritné akcie Henkel sú evidované v indexe DAX a Henkel sa radí medzi 500 obratovo najsilnejší spoločností sveta (Fortune Global 500). Spoločnosť Henkel Slovensko, ako súčasť Henkel Central Eastern Europe, dosiahla v roku 2011 na domácom trhu obrat vo výške 79,2 milióna EUR. Ku koncu roka 2011 spoločnosť zamestnávala 661 pracovníkov.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.