Nová vláda chce pripraviť krízový scenár pre eurofondy

13.3.2012

BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Pre zefektívnenie a zrýchlenie čerpania eurofondov je podľa Smeru-SD potrebné pripraviť krízový scenár s viacerými prierezovými opatreniami na úrovni vlády.

„Toto vie urobiť len stabilná a silná vláda. Prvý krok musí byť vládou schválený záväzný časový a vecný harmonogram čerpania napríklad do augusta. Ak niektorý operačný program nebude mať jasné a zakontrahované do uvedeného termínu postupy a projekty na vyčerpanie do roku 2015, bude mu príslušná alokácia odobratá a presunutá do iného operačného programu,“ uviedol pre agentúru SITA novozvolený poslanec parlamentu Ľubomír Vážny zo Smeru. Podľa neho zároveň musí byť súčinný aj balík opatrení s cieľom zrýchliť a odbyrokratizovať fondovú agendu.

Centralizované riadenie

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) pred mesiacom navrhol centralizovať riadenie a využívanie pomoci z prostriedkov Európskej únie na úrovni samostatného ministerstva pre eurofondy. To by malo podľa riaditeľa IHP Františka Palka koncentrovať potrebné kompetencie pre účinné riadenie implementácie európskych peňazí pre všetky operačné programy.

Prípadné zmeny v riadení eurofondov by podľa inštitútu mohli ušetriť okolo 40 % administratívnych pracovníkov venujúcich sa implementácii eurofondov. Vznik samostatného ministerstva pre čerpanie eurofondov ešte skôr označil za možný aj poslanec za Smer Ján Počiatek.

„Na zlepšovaní čerpania európskych fondov treba naďalej pracovať, no nemyslíme si, že ďalšia byrokracia v podobe nového ministerstva by priniesla zlepšenie,“ informoval agentúru SITA hovorca KDH Matej Kováč.

Pripomenul, že parlament nedávno schválil novelu zákona o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva z dielne ministerstva dopravy. „Jej cieľom je urýchliť a zjednodušiť čerpanie eurofondov a zabrániť riziku ich prepadnutia. Vláde sa za jeden a pol roka podarilo výrazne zrýchliť čerpanie európskych peňazí. Napríklad v Operačnom programe Doprava sa čerpanie zvýšilo z 11 % v júni 2010 na vyše 27 % v súčasnosti,“ uviedol Kováč s tým, že spomínaná novela by mala čerpanie eurofondov ďalej zdynamizovať.

Podľa KDH zmena zákona o eurofondoch zníži byrokraciu pre projekty

V končiacej vláde Ivety Radičovej malo KDH hlavnú zodpovednosť za rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Podľa strany dosluhujúceho ministra dopravy Jána Figeľa zmena zákona o eurofondoch pomôže čerpať finančnú pomoc Európskej únie efektívnejšie, rýchlejšie a transparentnejšie. Zároveň sa podľa KDH zníži byrokracia pre projekty, čo by malo prispieť k tvorbe nových pracovných miest a rastu zamestnanosti.

Zásadnou zmenou je, že po novom už veľké projekty nad 50 mil. eur budú môcť robiť aj ostatné ministerstvá, nielen rezorty dopravy a životného prostredia, ako to bolo doteraz. „Umožní to realizáciu veľkých projektov v desiatkach miliónov eur všetkými riadiacimi orgánmi, čo prispeje k výraznému nárastu čerpania európskych peňazí,“ pokračoval Kováč. Nebude tak už potrebné vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí, čo trvá aj niekoľko mesiacov, a odpadnú aj s tým spojené administratívne prekážky.

Vznik inštitútu zásobníka projektov zas umožní riadiacim orgánom efektívne využívať zostávajú zdroje eurofondov bez nutnosti vyhlasovať nové výzvy. Riadiace orgány si budú môcť zhromažďovať náhradné pripravené projekty a efektívne ich v prípade potreby použiť, ak sa niektorý z prioritných projektov nebude môcť z rôznych príčin uskutočniť.

Novela zákona o eurofondoch podľa KDH prináša úľavu pre podnikateľov aj štátny rozpočet. Znižuje sa totiž suma, ktorú je prijímateľ povinný vrátiť pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. „Kým doteraz museli žiadatelia vracať až 50 % zákazky bez ohľadu na to, či sa porušenie pravidiel týkalo celého, alebo len malej časti projektu, od marca 2012 je to dvojnásobok sumy uvedenej vo vyzvaní riadiaceho orgánu. Ak napríklad riadiaci orgán rozhodne, že chyby sa týkajú 10 % projektu, žiadateľ bude musieť vrátiť 20 % z pridelených prostriedkov, a nie polovicu,“ uzavrel Kováč.

Vznik nového ministerstva situáciu skôr skomplikuje

Prípadný vznik nového ministerstva alebo úradu pre eurofondy by podľa zvoleného poslanca parlamentu Árpáda Érseka z Mostu-Híd z hľadiska ministerstva dopravy situáciu v čerpaní peňazí Európskej únie skôr skomplikoval. Dosluhujúci štátny tajomník na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja si nemyslí, že by to bolo prínosom pre lepšie využívanie eurofondov.

„Vychádzam z toho, že príprava a implementácia projektov dopravnej infraštruktúry má mnoho špecifík, ktoré sa po vecnej stránke operatívne na dennej báze riešia s prijímateľmi, ktorí sú v prípade Operačného programu Doprava (OPD) vopred určení a tiež v úzkej spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi ministerstva,“ informoval Érsek agentúru SITA.

Založenie samostatného ministerstva pre eurofondy navrhol pred mesiacom Inštitút hospodárskej politiky a vyslovil sa za to aj poslanec Ján Počiatek zo Smeru-SD.

Nový subjekt pre eurofondy podľa Érseka nebude spôsobilý v tejto oblasti kvalifikovane a najmä flexibilne zasiahnuť. Išlo by totiž o vloženie nového článku v systéme eurofondov. „Poukazujem na odlišnosť procesu prípravy projektov, postupov schvaľovania žiadostí o poskytnutie pomoci a počet subjektov zapojených do celého procesu. Presun časti agendy na iné – nové ministerstvo alebo úrad by v rezorte dopravy situáciu s najväčšou pravdepodobnosťou len skomplikoval,“ dodal Érsek.

Začať treba vo verejnom obstrávaní

Pre zlepšenie a najmä urýchlenie čerpania eurofondov je podľa zástupcu Mostu-Híd nevyhnutné riešenie problémov vo verejnom obstarávaní. Za potrebné považuje prijatie nového zákona, ktorý by zabezpečil pružnejšie riešenie obštrukcií vo verejnom obstarávaní. „Je potrebné prijatie nového stavebného zákona a akceleračných opatrení v oblasti rozhodovania súdov. V rezorte dopravy komplikujú proces implementácie predovšetkým tieto špecifické oblasti,“ uviedol Érsek.

Akékoľvek vytváranie ministerstva pre eurofondy by celý proces čerpania len spomalilo aj podľa poslanca doterajšieho parlamentu Ondreja Mateja z SDKÚ-DS. „Kým by takéto ministerstvo bolo funkčné, stratili by sme ďalší rok,“ informoval agentúru SITA. Pre úspešné čerpanie eurofondov označil za potrebné, aby sa neustále nemenili priority, ale intenzívne pokračovalo v začatých prioritách a projektoch.

Ako príklad uviedol nákupy nových vlakov bez zmien od roku 2006, pričom to bude jediná oblasť v OPD s úplným vyčerpaním.

Matej považuje za dôležité tiež sankcionovanie členov vlády, ktorých ministerstvá koordinujú čerpanie fondov EÚ tak, „že ak časové čerpanie nebude dodržané, minister automaticky zo zákona príde o kreslo.“ Navrhuje aj zjednodušenie jednotlivých procesov a odbyrokratizovanie postupov čerpania európskych peňazí.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.