Nový predseda v predstavenstve SPP – distribúcia, a.s.

29.6.2012

BRATISLAVA 29. júna (WBN/PR) – Novým predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s. sa od 1. júla 2012 stane Sebastian Jochem, ktorý nahradí v tejto pozícii Jean-Pierre Béringuiera. Zmeny nastanú aj v obsadení dozornej rady spoločnosti. Mimoriadne zmeny boli schválené na základe rozhodnutia jediného akcionára 11. apríla 2012.

Sebastian Jochem bol prvým predsedom predstavenstva novej spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. , ktorá vznikla v roku 2006, po právnom odčlenení činností distribúcie a prepravy z SPP. V roku 2009 nastúpil na manažérsku pozíciu v spoločnosti E.ON Ruhrgas v Nemecku. 1. júla 2012 sa už tretí krát stane predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

„V siedmom roku svojej existencie spoločnosť SPP – distribúcia dobre zvláda široký rozsah svojich zodpovedností. Takže zmena predsedníctva nebude znamenať dramatický obrat v smerovaní spoločnosti. Aj v budúcnosti bude pre nás prioritou bezpečná prevádzka distribučnej plynárenskej siete, ktorá musí byť riadne udržiavaná a rekonštruovaná. Tým, že spoločnosť zabezpečuje predaj distribučných kapacít nediskriminačným spôsobom a tým, že zabezpečuje spoľahlivú distribúciu zemného plynu pre domácnosti a obchodných zákazníkov, SPP – distribúcia hrá dôležitú úlohu v národnom hospodárstve. Toto je tiež zdôraznené úlohou spoločnosti pri zaistení bezpečnosti dodávok pre domácnosti v prípade núdze. Okrem toho bude SPP – distribúcia pokračovať v úspešnom úsilí v zlepšovaní svojej efektivity pri súčasnom zachovaní vysokého štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň bude rozvíjať svoju zákaznícku orientáciu,“ povedal Sebastian Jochem, nový predseda predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

Funkciu doterajšieho člena dozornej rady SPP – distribúcia, a.s. Gillesa Guegana, prevezme od 1. júla 2012 nový člen tohto kontrolného orgánu, Ekkehard Ludwig.

Životopis – Assessor jur. Sebastian Jochem – predseda predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.
Vyštudoval právo, históriu a politické vedy v Kolíne. Postgraduálne štúdium absolvoval v rokoch 1992 – 1996 ako právnik v Kolíne, Düsseldorfe a kanadskom Toronte. Po ukončení štúdia pracuje od roku 1996 v E.ON Ruhrgas AG. Do roku 2005, kedy bol vyslaný do SPP v Bratislave, pôsobil ako vedúci odboru “Bádensko-Württembergsko”, divízie predaja E.ON Ruhrgas v Essene. V období od 18. mája 2006 do 30. septembra 2009 zastával funkcie predsedu a člena predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. V roku 2009 sa stal vedúcim odboru „Marketing-Services“ v E.ON Ruhrgas. Od 1. apríla 2012 pôsobí ako člen predstavenstva SPP – distribúcia, a.s. 1. júla 2012 je predsedom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP – distribúcia, a.s. od 1. 7. 2012:

Assessor jur. Sebastian Jochem – predseda predstavenstva
Ing. Peter Kamenický – podpredseda predstavenstva
Ing. Jean-Pierre Béringuier – člen predstavenstva

Aktuálny zoznam členov dozornej rady SPP- distribúcia, a.s od 1. 7. 2012:
Ing. Ján Rusnák – predseda dozornej rady

Podpredseda dozornej rady bude zvolený na najbližšom zasadnutí dozornej rady spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
členovia:
Ing. Dalibor Černička
Pavol Korienek
Ekkehard Ludwig
Richard Vadkerty
Mgr. Michal Novota