Nový zákon má obmedziť daňové úniky

26.7.2012

BRATISLAVA 26. júla (WEBNOVINY) – Od októbra tohto roku by sa mali do praxe zaviesť nové opatrenia na boj proti daňovým únikom.

Poslanci NR SR totiž vo štvrtok schválili novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá podľa ministerstva financií obsahuje zásadné legislatívne opatrenia týkajúce sa eliminácie daňových podvodov a únikov na DPH.

Zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň Európskej únie by Slovensko mohlo podľa ministerstva financií zvýšiť výnos tejto dane až o 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje 1,1 mld. eur.

Daňový úrad bude mať viac právomocí

Návrh novely zákona o DPH prináša napríklad sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty.

Za tie sú v novele označené subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili, alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu.

Rovnako novela prináša aj rozšírenie právomoci daňového úradu, a to o možnosť zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov.

Jednou zo zmien je aj zavedenie povinnosti viesť a elektronicky doručovať daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ.

Ďalším z pripravených opatrení je stanovenie limitu vo výške 1 000 eur, do ktorého sa doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou pri platbe v hotovosti považuje za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania dane.

Mení sa aj obchodný zákonník

Novelou sa mení aj Obchodný zákonník, v rámci ktorého sa obmedzuje možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok.

Rovnako sa zavádza povinnosť doložiť súhlas správcu dane na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu.

Zmeny čakajú aj Trestný zákon, a to v daňových trestných činoch. Zavádzajú sa napríklad nové špecifické skutkové podstaty trestných činov „daňového podvodu“ a „marenia výkonu správy daní“.

Súčasne sa návrhom novely zákona o DPH z dôvodu konsolidácie verejných financií odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2013 na 1. január 2014. Poslanci návrh schválili aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Okrem bodov zo spoločnej správy odsúhlasili aj jeden z pozmeňujúcich návrhov opozičného poslanca za SaS Martina Chrena, ktorým sa zavedie lehota troch pracovných dní, počas ktorých bude správca dane povinný vydať písomný súhlas so zápisom do obchodného registra. Tento návrh už v rámci rozpravy podporil aj minister financií Peter Kažimír.

Okrem toho prešiel aj pozmeňujúci návrh poslanca Smeru-SD Vladislava Petráša, podľa ktorého sa má zaviesť on-line register platiteľov DPH. Tento register by sa mal týkať daňovníkov, ktorí napríklad opakovane nesplnia povinnosť podať daňové priznanie k DPH či nezaplatia daň.