NROZP žiada samostatné poistenie pre osobných asistentov

BRATISLAVA 8. júla (WEBNOVINY) – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby osobným asistentom starajúcim sa o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím umožnilo využívať samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

NROZP to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorá sa nachádza v pripomienkovom konaní.

„Žiadame umožniť týmto osobám, pokiaľ o to prejavia záujem, prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,“ odkázala NROZP rezortu práce a sociálnych vecí.

Osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu človeku s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, je povinne dôchodkovo poistená, pričom poistné za ňu platí štát.

Od 1. februára minulého roka sa osobný asistent už nemôže prihlásiť v prípade záujmu na dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti bez toho, aby sa súčasne prihlásil na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

„To pre osobného asistenta nemá zmysel, pretože je povinne dôchodkovo poistený a z odmeny za výkon osobnej asistencie by si i tak poistné na dôchodkové poistenie platil len s veľkými ťažkosťami,“ upozorňuje NROZP.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...