Núdzové rezervy ropy by mala spravovať nová agentúra

BRATISLAVA 1. augusta (WEBNOVINY) – Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pripravila návrh krokov pre založenie novej Spoločnosti pre skladovanie a takisto vznik Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Vznik nových inštitúcií vyplýva zo zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov, ktorý ešte v júni schválili poslanci Národnej rady SR.

Spomínaná spoločnosť by podľa materiálu, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní, mala byť založená ako spoločný podnik, ktorý by Správa štátnych hmotných rezerv založila spolu so spoločnosťou Transpetrol.

Správa rezerv by po súhlase vlády vložila do novej spoločnosti nepeňažný vklad, ako napríklad skladovacie zariadenia a ich príslušenstvo slúžiace na skladovanie ropy a ropných výrobkov.

Pomer akcií správy rezerv a Transpetrolu bude závisieť od pomeru nepeňažných vkladov, pričom sa podľa návrhu predpokladá, že Transpetrol bude spoločnosť kontrolovať.

Agentúra pre núdzové zásoby by mala byť podľa návrhu založená novou spoločnosťou, spolu s vybranými podnikateľmi. Zakladateľská zmluva a stanovy by mali zabezpečiť kontrolu štátu, aby núdzové zásoby neboli ovládané vybranými podnikateľmi.

Agentúra by mala pre vybraných podnikateľov poskytovať službu udržiavania núdzových zásob a podnikatelia by mali agentúre za túto službu platiť zmluvnú odplatu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...