O hromadne prepustených Slovákov sa postará súkromná firma

20.3.2012

BRATISLAVA 20. marca (WEBNOVINY) – Občanom ohrozeným hromadným prepúšťaním a hromadne prepusteným bude pri hľadaní práce pomáhať súkromný subjekt.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVAR) za týmto účelom uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. z Banskej Bystrice, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Informovala o tom hovorkyňa ÚPSVAR Andrea Hajdúchová.

„Nezamestnaným poskytne spoločnosť poradenstvo, vzdelávanie a bude ich umiestňovať na trhu práce. Štát dodávateľovi zaplatí nosnú časť odmeny až potom, ako ľuďom nájde prácu,“ uviedla.

„Predpokladáme, že pilotný projekt potvrdí, že subjekt „z tretej strany“ môže byť v oblasti služieb zamestnanosti efektívnejší ako úrady práce, pretože najpodstatnejšiu časť financií štát vynaloží až potom, keď bude bývalý nezamestnaný dlho pracovať,“ tvrdí generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

Firma poskytne uchádzačom kvalifikáciu

Jednotlivé úrady budú s víťazom podpisovať ešte čiastkové zmluvy. Práve úrady totiž majú podľa ústredia práce databázy účastníkov vhodných na zapojenie do projektu.

„Ide o všetkých ohrozených hromadným prepúšťaním a všetkých hromadne prepustených po 16. marci minulého roka,“ informovala hovorkyňa ústredia. Túto podmienku ku koncu januára tohto roka spĺňalo 1338 nezamestnaných v evidencii úradov práce a stovky ľudí, ktorí sú v súčasnosti ohrození hromadným prepúšťaním.

Počas 12 kalendárnych mesiacov bude potom spoločnosť IU.N.EX PERSON poskytovať účastníkovi informačné a odborné poradenstvo a usilovať sa pomôcť pri jeho umiestnení na trhu práce do riadneho zamestnania.

Ak firma účastníka neumiestni na trhu práce (a účastník sa dosiaľ nevzdelal či nerekvalifikoval), musí mu každý mesiac ponúkať ďalšie vzdelávanie alebo pracovné miesto. Najdôležitejšou aktivitou a zároveň aj hlavným cieľom projektu je však podľa ústredia práce umiestnenie účastníka projektu na trhu práce.

Firma dostane za zamestnaných odmenu

Ak sa počas 12 mesiacov spoločnosti nepodarí účastníka projektu umiestniť na trhu práce, ale zdokladuje, že mu poskytovala každý mesiac všetky služby vrátane vzdelávania či rekvalifikácie a ponúkala pracovné miesta, získa paušálnu odmenu 150 eur na účastníka.

Ďalšiu odmenu získa spoločnosť len vtedy, ak preukáže, že účastníka projektu umiestnila na trhu práce minimálne 3 mesiace. Vtedy dostane 200 eur.

Až potom, ak spoločnosť udrží účastníka na trhu práce 12 mesiacov, bude výška odmeny maximálna, teda 1000 eur na účastníka. Musí pritom ísť o riadne zamestnanie, nie napríklad o živnosť. Pri neplnení podmienok zmluvy hrozia spoločnosti sankcie.

Z toho dôvodu musí firma po podpise zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zložiť na účet ústredia v Štátnej pokladnici, zábezpeku. Sankcie sa pohybujú v sumách od 8 eur za neumiestnenie na trhu práce až po 30 eur za neposkytnutie vzdelávania.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.